De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Slagingsgarantie voor Opleiding Wft en 100% Online

Volg je een Opleiding Wft of de 100% Online Opleiding Wft en ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de slagingsgarantie? Hieronder lichten we de voorwaarden verder toe.

Als pdf downloaden
In 3 stappen naar je PE-certificaat
 1. Om aanspraak te kunnen maken op de slagingsgarantieregeling (om eenmalig het Staatsexamen via DUO te mogen herkansen) voor de Opleiding Wft of 100% Online (hierna: Opleiding), voldoet de Deelnemer aan de volgende voorwaarden:
  • a. De Deelnemer heeft de volledige Opleiding voldoende serieus doorlopen via de Lindenhaeghe Groep. De invulling van de kwalificatie ‘voldoende serieus doorlopen’ zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald door een medewerker van de Lindenhaeghe Groep aan de hand van de volgende criteria:
   • i. De resultaten van alle hoofdstuktoetsen in de gevolgde Opleiding dienen te voldoen aan de cesuur van 80 (zegge: tachtig) procent.
   • ii. De Deelnemer dient de gehele Opleiding binnen een redelijke tijdspanne (maximaal vier maanden) te volgen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment dat de Deelnemer de eerste oefening Professioneel gedrag in de Opleiding heeft afgerond;
   • iii. De Deelnemer heeft een voldoende behaald voor één van de Examens ter afsluiting van de Opleiding. Met de terminologie ‘voldoende’ zal worden aangesloten bij de cesuur van 68 (zegge: achtenzestig) procent, als gehanteerd door het CDFD.
  • b. De kosten voor de volledige Opleiding zijn door de Deelnemer (of zijn werkgever) tijdig aan de Lindenhaeghe Groep voldaan. Hierbij zal worden aangesloten bij de in de factuur gestelde datum.
  • c. De eerste examenpoging van de Deelnemer voor het landelijke Wft-examen wordt afgelegd in de eerste twee weken volgend op het voldoende afronden van het eindexamen binnen de Opleiding.
 2. Per niet-behaalde hoofdstuktoets van de Opleiding krijgt de Deelnemer per hoofdstuk één herkansingsmogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor de slagingsgarantieregeling. De criteria genoemd onder artikel 1 lid a zijn onverkort van toepassing.
 3. De Deelnemer krijgt maximaal één herkansingsmogelijkheid voor het Eindexamen om alsnog in aanmerking te komen voor de slagingsgarantieregeling. De herkansingsmogelijkheid is Examen 2 van de betreffende Opleiding. De criteria genoemd onder artikel 1 lid a zijn onverkort van toepassing.
 4. De Lindenhaeghe Groep biedt de Deelnemer, na het doorlopen van de volledige Opleiding gevolgd bij de Lindenhaeghe Groep, maximaal één herexamen voor het landelijke Wft-examen aan, indien de Deelnemer geen voldoende heeft behaald voor het eerste afgelegde landelijke Wft-examen. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
 5. Het herexamen voor het landelijke Wft-examen dient plaats te vinden binnen de twee weken volgend op het niet behalen van het eerste landelijke Wft-examen of elk daaropvolgend landelijke Wft-examen.
 6. In afwijking van lid 1 sub d en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken, indien de volgende omstandigheden zich voor doen:
  • a. Er zijn geen examenmogelijkheden bij de Lindenhaeghe Groep in de in lid 5 genoemde periode van twee weken en/of binnen een straal van 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer;
  • b. Er is sprake van overmacht vanuit de Lindenhaeghe Groep zoals beschreven is in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden van de Lindenhaeghe Groep. De Deelnemer dient vervolgens Wft-examen af te leggen op de eerstvolgende dag dat er wel een examenmogelijkheid via de Lindenhaeghe Groep is, in een straal van minder dan 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer.
 7. In afwijking van lid 1 sub d en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken indien de Deelnemer door overmacht niet binnen twee weken een landelijke Wft-examen kan maken. Met voornoemde overmacht wordt bedoeld een geval van overlijden, ziekte, buitenproportionele vervoersproblemen of andere reden waar voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden.
 8. De Deelnemer en een medewerker van de Lindenhaeghe Groep boeken in overleg het herexamen. 
 9. Wanneer een landelijk Wft-examen niet via de Lindenhaeghe Groep wordt geboekt, vervalt de slagingsgarantie.
 10. Indien er, om welke reden dan ook, sprake is van aantoonbare fraude of onrechtmatigheid, staat het de Lindenhaeghe Groep vrij de Deelnemer de slagingsgarantie te ontzeggen. 
 11. Indien de Deelnemer verschillende Opleidingen volgt via de Lindenhaeghe Groep, geldt voor elke afzonderlijke Opleiding een specifiek aan die Opleiding gebonden slagingsgarantie.
 12. De slagingsgarantie die de Lindenhaeghe Groep uitgeeft, is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.