De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Disclaimer

Met de benaming Lindenhaeghe wordt gedoeld op alle gelieerde werkmaatschappijen binnen de Lindenhaeghe Groep, te weten:

 • Lindenhaeghe B.V.
 • Lindenhaeghe Examens B.V.
 • Lindenhaeghe Opleidingen B.V.
 • Lindenhaeghe Kwaliteit B.V.
 • FOI B.V.
In 3 stappen naar je PE-certificaat

Hierbij wijzen wij je expliciet op het feit dat Lindenhaeghe Groep Holding B.V., Lindenhaeghe Holding 1 B.V., Lindenhaeghe Holding 2 B.V., Lindenhaeghe Holding 3 B.V. en de overige voormalige werkentiteiten van de Lindenhaeghe Groep als juridische entiteiten geen communicatie verrichten, alsmede geen juridische relaties aangaan en daardoor nimmer juridisch zijn gebonden aan de activiteiten van de werkmaatschappijen.

 1. Lindenhaeghe heeft de website met grote zorgvuldigheid samengesteld en doet alles wat in haar vermogen ligt om de website zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
 2. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden kan Lindenhaeghe dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan aan de inhoud en informatie op de website enig recht worden ontleend door de afnemer daarvan;
 3.  De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Lindenhaeghe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze wijzigingen;
 4. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 
 5. Lindenhaeghe garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren;
 6. Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie van Lindenhaeghe en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website;
 7. Het vermenigvuldigen, verspreiden, overdragen, kopiëren, bewerken of op enigerlei wijze openbaar maken van de informatie op deze website in wat voor vorm dan ook door de afnemer daarvan is niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verleend door Lindenhaeghe;
 8. Mocht je problemen ondervinden op/met onze website, laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar support@lindenhaeghe.nl of te bellen naar 0107601100
 9. Deze website bevat links naar websites van derden. Lindenhaeghe is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade ontstaan door de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door Lindenhaeghe niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 10. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar het hoofdkantoor van Lindenhaeghe is gevestigd, zijnde Rotterdam.

Alle rechten voorbehouden © 2023