De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Kiwa vakbekwaamheid voor schuldhulpverleners en budgetcoaches

Elke organisatie die schuldhulpverlening aanbiedt moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen. Ook de schuldhulpverleners zelf moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in NEN-normen. Schuldhulpverleners moeten voldoen aan de NEN 8048-2. Pas als zij aan deze norm voldoen mogen zij zich registreren in de registers. Zij moeten hiervoor meerdere examens afleggen. Kiwa regelt de examens, de certificering en de registers. Zij hebben hiervoor een certificeringsschema gemaakt.

Kiwa

De norm voor een schuldhulpverlener is verdeeld in drie vakbekwaamheidsprofielen: SHV 1, 2 en 3. Deze profielen zijn gebaseerd op het Proces schuldhulpverlening van de NVVK. Je vindt dit proces op de website van de NVVK.

Het proces is verdeeld in een aantal onderdelen. Ieder onderdeel in dit proces heeft een ander doel en soms zijn een aantal onderdelen gezamenlijk een fase in het proces met een uiteindelijk doel. En bij elke fase hoort andere kennis en andere vaardigheden. De vakbekwaamheidsprofielen zijn op deze fases gebaseerd.

SHV 1 en 2 zijn vooral gericht op het schuldhulpverleningsproces en wat jij daarvoor moet weten en kunnen. SHV 3 is vooral gericht op het kunnen begeleiden en coachen van iemand in een schuldhulpverleningstraject.

Certificeringsschema

Kiwa heeft een apart schema gemaakt waarin zij vakbekwaamheidsprofielen hebben beschreven en wat de schuldhulpverlener moet weten en kunnen. Kiwa noemt dit laatste de eindtermen en toetstermen. Je vindt dit schema op de website van Kiwa.

Registers

Kiwa heeft per vakbekwaamheidsprofiel een register. Afhankelijk van welke examens jij haalt, registreert Kiwa jou in Register SHV 1, Register SHV 2 en Register SHV 3.

Geldigheid certificaat

Jouw certificaat is vijf jaar geldig. In de tussenliggende jaren moet jij ieder jaar aantonen dat jij vakbekwaam blijft. Jij moet dan scholing of training volgen die jou PE-punten oplevert. PE staat voor permanente educatie. Jij moet elk kalenderjaar 12 PE-punten halen.

Schuldhulpverlener

Als schuldhulpverlener kan jij voor SHV 1, 2 en 3 examens doen. Elk examen heeft twee onderdelen: een multiple choice-examen en een casuïstiekexamen. Daarnaast moet je voor SHV 1 of SHV 3 het praktijkassessment doen. Dit is een praktijkexamen waarbij een praktijksituatie wordt nagebootst waarop jij wordt beoordeeld.

Heb jij alle examens en eventueel het praktijkassessment gehaald? Dan voldoe jij aan de norm en ben jij een gecertificeerd schuldhulpverlener.

Budgetcoach

Ook als budgetcoach kan jij je laten certificeren bij Kiwa. Hiervoor moet je de examens en het praktijkassessment SHV 3 halen. Ook hiervoor geldt dat elk examen twee onderdelen heeft: een multiple choice-examen en een casuïstiekexamen.

Heb jij alle examens en eventueel het praktijkassessment gehaald? Dan voldoe jij aan de norm en ben jij een gecertificeerd budgetcoach.

Kiwa SHV 1

SHV 1

Dit profiel richt zich vooral op het eerste deel van het schuldhulpverleningsproces. In dit deel onderzoekt de schuldhulpverlener wat er speelt bij iemand en welke aanpak bij iemand past. Wat is de oorzaak van de financiële zorgen en kan deze oorzaak verholpen worden? De schuldhulpverlener kijkt wat ervoor nodig is om de oorzaak aan te pakken. Hij maakt samen met zijn cliënt een plan hiervoor. Zodat zijn cliënt aan een financieel zorgenvrije toekomst kan werken.

De volgende procesonderdelen worden in SHV 1 behandeld en op de examens getoetst:

 • aanmelding;
 • intake;
 • crisisinterventie;
 • informatie & advies;
 • verwijzing naar derden (flankerende hulp);
 • opstarten Wsnp;
 • stabilisatie;
 • duurzame financiële dienstverlening; en
 • budgetbeheer.
Kiwa SHV 2

SHV 2

Dit profiel richt zich vooral op het tweede deel van het schuldhulpverleningsproces. In dit deel inventariseert de schuldhulpverlener alle schulden, berekent hij het vtlb van de schuldenaar en doet hij een aflossingsvoorstel aan de schuldeisers. Hij zet dus in op het oplossen van de schulden. Vaak loopt dit deel naast het plan dat hij met zijn cliënt heeft gemaakt om de oorzaak van de financiële zorgen aan te pakken.

De volgende procesonderdelen worden in SHV 2 behandeld en op de examens getoetst:

 • stabilisatie;
 • budgetbeheer;
 • betalingsvoorstel (herfinanciering & betalingsregeling);
 • schuldregeling (saneringskrediet & schuldbemiddeling); en
 • nazorg.
Kiwa SHV 3

SHV 3

Dit profiel richt zich op de vaardigheden die de schuldhulpverlener nodig heeft om iemand in het hele schuldhulpverleningsproces te begeleiden en te coachen. Communicatie en begeleiden binnen de schuldhulpverlening zijn belangrijke onderdelen.

Daarnaast worden volgende procesonderdelen worden in SHV 3 behandeld en op de examens getoetst:

 • budgetcoaching;
 • informatie & advies; en
 • nazorg.

Examenvoorbereiding

Wil jij je Kiwa-certificering behalen? Bereid je dan voor op je SHV-examens aan de hand van onze oefenexamens. We stomen je hiermee klaar voor zowel het multiple choice- als het casuïstiekexamen.

Oefenexamens Kiwa SHV 1
€ 129,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Oefenexamens Kiwa SHV 2
€ 129,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Oefenexamens Kiwa SHV 3
€ 129,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief

Examens

We bieden verschillende examens SHV-examens. Welke je af moet leggen is afhankelijk van het niveau en de rol van jou als professional. Het behalen van de Kiwa-certificering kan bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, het vergroten van geloofwaardigheid en het verbeteren van carrièrevooruitzichten als schuldhulpverlener.

Elke SHV-module bestaat uit twee delen: een multiple choice-examen en een casuïstiekexamen. Beide examens moeten met succes worden afgelegd om het certificaat te behalen.

Examen Kiwa Persoonscertificering SHV 1 Multiple Choice
€ 179,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Examen Kiwa Persoonscertificering SHV 2 Multiple Choice
€ 179,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Examen Kiwa Persoonscertificering SHV 3 Multiple Choice
€ 179,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Examen Kiwa Persoonscertificering SHV 1 Casuïstiek
€ 179,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Examen Kiwa Persoonscertificering SHV 2 Casuïstiek
€ 179,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Examen Kiwa Persoonscertificering SHV 3 Casuïstiek
€ 179,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief

Praktijkassessment

Wil je na het behalen van je SHV-examens door met het Praktijkassessment Kiwa? Dan kan dit ook via Lindenhaeghe! We bereiden je daarnaast optimaal voor aan de hand van onze examengerichte voorbereiding.

Voorbereiding Praktijkassessment Kiwa SHV 1 en SHV 3
€ 329,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Praktijkassessment Kiwa Persoonscertificering SHV 1 en SHV 3
€ 269,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
Hoe zit het met Permanent Actueel?

Vakbekwaam blijven

Moet jij dit jaar nog scholing volgen om aan de bijscholingseis te voldoen of genoeg PE-punten te halen? Dan is Permanent Actueel voor budgetcoaches of schuldhulpverleners iets voor jou! Je ontvangt met Permanent Actueel iedere week kennisupdates. Zo zorg je ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen in jouw werkveld, waardoor je jouw cliënten het beste kan ondersteunen.

Ben je al Permanent Actueel maar mis je nog bijscholing of PE-punten? Dan kan je ook kiezen voor een van onze klassikale PE SHV-trainingen. Maak hieronder jouw keus.

Permanent Actueel Schuldhulpverlener
Permanent Actueel Budgetcoach
PE SHV Schuldhulp aan ondernemers
PE SHV Schuldhulp aan kwetsbare groepen