De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Opleiding Bewindvoerder

Wil jij aan de slag als bewindvoerder? De Opleiding Bewindvoerder van Lindenhaeghe stoomt jou klaar voor je start in dit mooie en dankbare werkveld.

€ 2.950,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
 • Zeven klassikale opleidingsdagen
 • Uitgebreide e-learning inbegrepen
 • Op locatie
€ 2.950,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
 • Zeven klassikale opleidingsdagen
 • Uitgebreide e-learning inbegrepen
 • Op locatie

Steeds meer mensen doen een beroep op een professioneel bewindvoerder, omdat zij hun eigen financiën niet meer kunnen regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een lichamelijk of psychisch probleem, verslaving of schulden. De bewindvoerder beheert dan de financiële middelen, houdt controle over de inkomsten en uitgaven, vraagt subsidies aan en doet de belastingaangifte. Dit maakt het een hele verantwoordelijke baan, waarbij je niet alleen over de juiste financiële kennis moet beschikken, maar ook communicatief sterk moet zijn.

Met onze opleiding doe je alle benodigde financiële en juridische kennis op die je nodig hebt om een cliënt die onder bewind staat te begeleiden. Ook komen de benodigde beroepsvaardigheden uitgebreid aan bod. Zodra je dus door de kantonrechter tot bewindvoerder wordt benoemd, kun jij de financiële belangen van je cliënten behartigen en de situatie stabiliseren. Je creëert zo rust in het leven van je cliënten en werkt toe naar een schuldenvrije toekomst.

Nee, dit is niet het geval. De Opleiding Bewindvoerder is geschikt voor iedereen die als bewindvoerder aan de slag wil, of dit nu in loondienst of als zzp’er is. Onze opleiding is echter ook een uitstekende keuze voor mensen die in hun huidige beroep veel te maken hebben met bewindvoerders of zelf als particulier/familiair bewindvoerder starten. Je doet namelijk veel praktische en direct toepasbare kennis op, die relevant is voor iedereen die meer wil weten over dit dankbare beroep. Er gelden wel vooropleidingseisen vanuit de rechtbank om na het volgen van de opleiding benoemd te kunnen worden tot professioneel bewindvoerder (zie de ‘Veelgestelde vragen’).

De Opleiding Bewindvoerder zorgt ervoor dat je een vliegende start maakt als bewindvoerder. Je begint met een uitgebreide e-learning, waarin je alle theoretische kennis opdoet die je nodig hebt voor je nieuwe beroep. Ook komen in de e-learning veel tips aan bod hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Vervolgens ga je met het geleerde aan de slag tijdens zeven opleidingsdagen die je op een locatie naar keuze volgt. Zo behandelen we een casus van A t/m Z en bespreken we alle belangrijke zaken die in een dossier aan bod kunnen komen. Voorafgaand aan elke opleidingsdag maak je enkele voorbereidende opdrachten.

In totaal besteed je zo naast de opleidingsdagen nog ongeveer 42 uur aan zelfstudie. Nadat je de e-learning hebt afgerond, ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Ook krijg je een certificaat nadat je de opleidingsdagen hebt gevolgd. Deze kun je allebei zelf via je persoonlijke leeromgeving downloaden.

De opleidingsdagen worden verzorgd door onze topdocenten. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied en brengen jou zo alle kneepjes van dit mooie beroep bij.

Opleidingsdag 1 & 2 - Fasen van bewind: aanmelding & intake

Je gaat aan de hand van een casus aan de slag met de eerste twee fasen van het beschermingsbewind. Wat moet je allemaal doen om inzicht te krijgen in de financiële positie van jouw aspirant-cliënt? Hoe dien je het verzoek voor het beschermingsbewind in bij de rechtbank? En wat zijn jouw verplichtingen als bewindvoerder nadat je door de kantonrechter bent benoemd?

Opleidingsdag 3 & 4 - Fasen van bewind: uitvoering & beëindiging

Tijdens deze twee dagen ga je aan de slag met alle werkzaamheden die bij een lopend beschermingsbewind horen. En wat moet je doen als het beschermingsbewind – om wat voor reden dan ook – eindigt? Hiervoor werk je de casus uit de eerste twee opleidingsdagen verder uit.

Opleidingsdag 5 - Schulden

Nu je zicht hebt op de verschillende fasen van het bewind en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden is het tijd voor de volgende stap. Wat is de juiste aanpak van schulden in een dossier? Wat moet jij doen en wat kan en mag jij van jouw cliënt verwachten? Ook hier maak je gebruik van de casus uit de eerdere opleidingsdagen.

Opleidingsdag 6 & 7 - Contact, gedrag & professionele betrokkenheid

Deze twee dagen staan vooral in het teken van jouw persoonlijke ontwikkeling waarbij wij thema's als ongewenst gedrag, nee zeggen tegen cliënten en persoonlijke overtuigingen behandelen. Wat doe jij als bewindvoerder wel of niet en waarom kies je daarvoor? Daarnaast ga je in rollenspellen aan de slag met ethische vraagstukken en maak je voor jezelf een persoonlijk plan van ontwikkeling. Zodat jij jouw definitie van professionele betrokkenheid helder krijgt.

Wat krijg ik bij de Opleiding Bewindvoerder?
 • De E-learning Bewindvoerder
 • Geprint studieboek
 • Praktijkcasus die je tijdens de klassikale dagen uitwerkt
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Digitaal en fysiek certificaat na afronding
 • 12 maanden toegang tot de online leeromgeving
9,2

Beste opleider van Nederland

Lindenhaeghe is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.

Veelgestelde vragen

Na afloop van de opleiding:

 • Ben je op de hoogte van de juridische kaders en procedures van bewindvoering.
 • Kun je omgaan met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid.
 • Kun je aan de slag met budgetteren, begroten en het belastingrecht.
 • Kun je een goed beeld schetsen van de financiële situatie van cliënten.
 • Kun je beslissingen nemen over de financiële situatie van cliënten.
 • Zul je op integere wijze omgaan met privacygevoelige informatie(systemen).
 • Kun je op begrijpelijke, effectieve en op gelijkwaardige wijze communiceren met cliënten.
 • Kun je gedragsproblemen herkennen en hier op adequate wijze naar handelen.
 • Zul je op integere en onafhankelijke wijze handelen in het belang van zowel je cliënten als de branche.

Het aantal mensen in Nederland dat in een financieel kwetsbare situatie terechtkomt, blijft alsmaar stijgen. Als zij op het punt komen dat zij niet (meer) in staat zijn om zelf op een verantwoorde manier hun financiën te regelen, dan wordt er steeds vaker de deskundige hulp van een beschermingsbewindvoerder ingeschakeld. Deze bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter.

Het bewind is bedoeld om mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen te beschermen tegen verdere problemen en misbruik door anderen. Er wordt een bewind voor hen ingesteld als de kantonrechter vaststelt dat zij hun financiën inderdaad niet (langer) zelf kunnen regelen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • er is sprake van problemen van lichamelijke of psychische aard; en/of
 • er is sprake van problematische schulden of verkwisting.

Vanaf dat moment beheert de beschermingsbewindvoerder de gelden en goederen van de personen voor wie er bewind is ingesteld. Deze personen worden dan zijn cliënten en mogen alleen met de goedkeuring van hun bewindvoerder financiële handelingen uitvoeren.

De hoofdtaak van de beschermingsbewindvoerder is dus het beheren van alle gelden en goederen van zijn cliënten. Hij regelt de financiële zaken en houdt de bijbehorende administratie bij. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn:

 • het regelen van de financiële huishouding, waaronder aanvragen (bijzondere) bijstand, zorg-/huurtoeslag en de belastingaangifte.
 • het in het geval van schulden treffen van afbetalingsregelingen.
 • het onderhouden van de contacten met de cliënten en andere betrokken partijen.
 • borgen van de verantwoording naar de rechtbank, waaronder het opstellen van een plan van aanpak, de boedelbeschrijving en rekening en verantwoording.


Een beschermingsbewindvoerder draagt zo dus een grote verantwoordelijkheid. Van de bewindvoerder wordt dan ook verwacht dat hij net zoveel zorg besteed aan de financiële zaken van zijn cliënten als hij aan zijn eigen financiën zou besteden. 

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de kwaliteitseisen voldoet om beschermingsbewindvoerder te kunnen worden. Zij hanteren hiervoor de vooropleidingseisen uit het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren' van 29 januari 2014.

In het besluit staan de volgende opleidings- en werkervaringseisen vermeld:

 • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e); Ã©n
 • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat je ten minste twee jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder hebt verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

of

 • ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).
   

Als je voldoet aan deze eisen, dan informeert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM alle kantonrechters hierover. 

Let op: Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt dus alleen of je aan de opleidingseisen voldoet. De kantonrechter bepaalt of je daadwerkelijk tot bewindvoerder wordt benoemd. We adviseren je daarom om voorafgaand aan het starten met de Opleiding Bewindvoerder bij Lindenhaeghe Financiële Zorg rechtspraak.nl te bezoeken voor de meest actuele informatie over de opleidings- en werkervaringseisen. Daarnaast is het belangrijk dat je contact opneemt met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM om je situatie aan hen voor te leggen.

Omdat je met een kwetsbare doelgroep werkt, is het beroep van beschermingsbewindvoerder sinds 2014 beschermd. Dit houdt in dat je alleen als beschermingsbewindvoerder mag werken als je meerderjarig bent, een passende vooropleiding hebt gevolgd (zie bovenstaande vraag) en toestemming hebt gekregen van de kantonrechter.

Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden. Zo mag je niet:

 • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan;
 • reeds de Wsnp-bewindvoerder van de cliënt zijn;
 • reeds behandelend hulpverlener van de cliënt zijn;
 • werkzaam zijn binnen de instelling waar de cliënt wordt verzorgd of begeleid; of
 • op andere wijze organisatorisch verbonden zijn aan deze instelling.


Voldoe jij aan al deze voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor het beroep van beschermingsbewindvoerder. Het volgen van de Opleiding Bewindvoerder bij Lindenhaeghe is dan de eerste stap naar jouw start als professioneel bewindvoerder.

Wil je graag aan de slag binnen de financiële zorgverlening, maar wil je je graag eerst oriënteren op vergelijkbare beroepen? Dan kunnen wij jou de volgende beroepen ook van harte aanbevelen:

 • Als budgetcoach bied je een cliënt handvatten, zodat diegene het financiële probleem zelf kan oplossen. De cliënt blijft beheerder van het eigen budget en is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen. Met de Opleiding Budgetcoach word je opgeleid om cliënten met financiële zorgen te begeleiden en te coachen naar financiële zelfredzaamheid.
 • Het vak van schuldhulpverlener is vooral gericht op het oplossen van financiële problemen (meestal door een schuldregeling) en daarnaast het adviseren, informeren, verwijzen en coachen van cliënten om herhaling te voorkomen. Als blijkt dat budgetcoaching niet voldoende is om de financiële problemen op te lossen dan kan een aanmelding bij de schuldhulpverlening gedaan worden. Als schuldhulpverlener krijg je zo dus te maken met cliënten die in een (problematische) schuldsituatie zitten. Met de Opleiding Schuldhulpverlener doe je binnen korte tijd alle benodigde kennis en vaardigheden op om als professioneel schuldhulpverlener aan de slag te kunnen.
 • Wil je mensen graag informeren over financiële producten, zoals hypotheken, pensioen of verzekeringen? Overweeg dan een functie als financieel adviseur. Bekijk voor de verschillende opleidingsmogelijkheden onze speciale informatiepagina.

Bij Lindenhaeghe leiden we al jaren financieel zorgverleners succesvol op. Onze docentent zijn professionals uit het vak van bewindvoering en nemen hun praktijkervaring mee in de opleiding.

Nadat je de opleiding tot bewindvoerder hebt gevolgd en je aan de slag bent, bieden we ook verschillende mogelijkheden waarmee jij je kennis up-to-date kan houden en daarnaast aan je scholingsplicht voldoet. Bijvoorbeeld Permanent Actueel Bewindvoerder.