De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Opleiding Schuldhulpverlener

Wil jij een vliegende start maken als schuldhulpverlener? Met de Opleiding Schuldhulpverlener van Lindenhaeghe ga jij je verdiepen in het vak schuldhulpverlening en leer je hoe jij je kennis kunt toepassen in de praktijk.

ā‚¬Ā 2.095,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
 • Vier klassikale opleidingsdagen
 • Uitgebreide e-learning inbegrepen
 • Op locatie
ā‚¬Ā 2.095,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
 • Vier klassikale opleidingsdagen
 • Uitgebreide e-learning inbegrepen
 • Op locatie

Steeds meer mensen doen een beroep op een schuldhulpverlener, omdat zij de grip op hun financiƫn verloren hebben. Het doel van schuldhulpverlening is om deze mensen te helpen weer uit de schulden te komen en een financieel gezonde toekomst te creƫren. Dit maakt het een hele verantwoordelijke baan, waarbij je niet alleen over de juiste inhoudelijke kennis moet beschikken, maar ook over de juiste beroepsvaardigheden.

Met onze opleiding doe je alle benodigde kennis op die je nodig hebt om een cliƫnt gedurende het schuldhulpverleningstraject op de juiste manier te begeleiden. Ook komen de benodigde beroepsvaardigheden uitgebreid aan bod. Zodra je dus de e-learning hebt doorlopen en de opleidingsdagen hebt afgerond, kun jij je cliƫnten helpen weer grip te krijgen op hun financiƫn. Je creƫert zo rust in het leven van je cliƫnten en werkt toe naar een schuldenvrije toekomst.

De Opleiding Schuldhulpverlener zorgt ervoor dat je een vliegende start maakt als schuldhulpverlener. Je begint met een uitgebreide e-learning, waarin je alle theoretische kennis opdoet die je nodig hebt voor je nieuwe beroep. Ook komen in de e-learning veel tips aan bod hoe je de opgedane kennis in de praktijk kunt toepassen.

Vervolgens ga je met het geleerde aan de slag tijdens vier opleidingsdagen die je op een locatie naar keuze volgt. Zo behandelen we casuĆÆstiek, bespreken we hoe je samen met je cliĆ«nt de schuldensituatie in kaart kunt brengen en toe kunt werken naar een oplossing en oefenen we met gespreksvoering. Met tools als animaties, intervisie, rollenspellen en spelvormen bereiden we je zo goed mogelijk voor op de praktijk.

Voorafgaand aan elke opleidingsdag maak je enkele voorbereidende opdrachten. In totaal besteed je zo naast de opleidingsdagen nog ongeveer 41 uur aan zelfstudie. Nadat je de e-learning hebt afgerond, ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Ook krijg je een certificaat nadat je de opleidingsdagen hebt gevolgd. Deze kun je allebei zelf via je persoonlijke leeromgeving downloaden.

De opleidingsdagen worden verzorgd door onze topdocenten. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied en brengen jou zo alle kneepjes van dit mooie beroep bij.

Opleidingsdag 1

Tijdens deze dag zoomen we in op het proces van schuldhulpverlening en leer je hoe je het beste kennismaakt met je cliƫnt. Vervolgens ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak.
 

Opleidingsdag 2

Je gaat aan de slag met de competenties en vaardigheden die bij het vak schuldhulpverlening horen. Welke zijn dat? Passen die bij jou? En hoe zet je ze in bij "lastige" situaties? Daarnaast kan het voorkomen dat je cliƫnt je voor een ethisch dilemma zet, hoe ga je hier dan mee om? Ook leer je deze dag hoe je de financiƫle situatie van je cliƫnt kunt inventariseren Ʃn analyseren.
 

Opleidingsdag 3

Nu je zicht hebt op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een schuldhulpverlener is het tijd voor de volgende stap. Je start de derde opleidingsdag met het je verdiepen in de verschillende mogelijkheden van het schuldregelen. Je leert hoe je het vtlb kunt berekenen en hoe je een schuldregeling opzet voor je cliƫnt. Daarnaast ga je de gespreksvaardigheden oefenen om een schuldeiser te overtuigen dat het beter voor hen is om mee te werken aan de schuldregeling.
 

Opleidingsdag 4

Tijdens de laatste opleidingsdag komt de Wsnp aan bod. Hoe verloopt dit proces en hoe leg je dat uit aan een cliƫnt? Ook ga je aan de slag met het heronderzoek: waar is dit voor bedoeld en wat is daarvoor nodig? De opleidingsdagen worden afgesloten met een spelvorm waarin alle opgedane kennis en ervaring voorbijkomt.

De rode draad tijdens deze opleidingsdagen is jouw ontwikkeling als schuldhulpverlener, zodat jij je optimaal kunt inzetten voor je cliĆ«nten. We passen kennis toe in casuĆÆstiek, ontwikkelen je vaardigheden met praktijksimulaties en maken je bewust van je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen met behulp van reflectieopdrachten.

Wat krijg ik bij de Opleiding Schuldhulpverlener?
 • De E-learning Schuldhulpverlener
 • Geprint studieboek
 • Praktijkcasus die je tijdens de klassikale dagen uitwerkt
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Digitaal en fysiek certificaat na afronding
 • 12 maanden toegang tot de online leeromgeving
9,2

Beste opleider van Nederland

Lindenhaeghe is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.

Veelgestelde vragen

Na afloop van de opleiding:

 • Ben je op de hoogte van de wetgeving en processen van schuldhulpverlening.
 • Ben je op de hoogte van de verschillende manieren van schuldregelen.
 • Kun je gedragsproblemen signaleren en cliĆ«nten doorverwijzen als dat nodig is.
 • Kun je een goed beeld schetsen van de financiĆ«le situatie van cliĆ«nten.
 • Kun je cliĆ«nten adviseren op het gebied van hun inkomsten en uitgaven, sociale zekerheid en belastingen.
 • Kun je beslissen welke minnelijke schuldregeling je bij jouw cliĆ«nt moet inzetten.
 • Kun je de beslagvrije voet, het vrij te laten bedrag en de afloscapaciteit berekenen.
 • Kun je vervolgstappen nemen als een schuldeiser niet meewerkt aan een schuldregeling.
 • Ga je op een integere manier om met privacygevoelige informatie(systemen).
 • Communiceer je op een begrijpelijke, effectieve en op een gelijkwaardige manier met cliĆ«nten.
 • Handel je integer en onafhankelijk in het belang van jouw cliĆ«nten, hun schuldeisers en andere partijen.
 • Kun jij jouw cliĆ«nt begeleiden in het schuldregelingstraject.

Als schuldhulpverlener ben je vooral gericht op het oplossen van financiƫle problemen (meestal door een schuldregeling) en daarnaast het adviseren, informeren, verwijzen en coachen van cliƫnten om herhaling te voorkomen. Wanneer budgetcoaching niet voldoende is om de financiƫle problemen op te lossen dan kan een aanmelding bij de schuldhulpverlening gedaan worden. Als schuldhulpverlener krijg je zo dus te maken met cliƫnten die in een (problematische) schuldsituatie zitten.

Samen met de cliĆ«nt ga je om tafel zitten om te analyseren welke problematiek aanwezig is, zodat je de best passende maatregelen kunt bepalen. Je creĆ«ert eerst een financieel stabiele situatie en rust op de andere leefgebieden. Pas daarna ga je aan de slag met het regelen van de schulden. Waar nodig betrek je externe partijen om jouw cliĆ«nt hierbij te ondersteunen. Het werk als schuldhulpverlener heeft zo naast het financiĆ«le, ook een belangrijke sociale component. 

Als schuldhulpverlener is het je doel om de geldzaken van je cliƫnt (weer) onder controle te krijgen en financiƫle problemen in de toekomst te voorkomen. Hiervoor is het belangrijk dat je budgetkennis overdraagt aan je cliƫnt en diegene de benodigde vaardigheden aanleert. Hiermee kan je cliƫnt vervolgens zelfstandig en op een verantwoorde manier zijn financiƫle administratie bijhouden.

Als schuldhulpverlener voer je hiervoor onder meer de volgende werkzaamheden uit:

 • Voeren van intake-, coachings-, advies- en eindgesprekken met cliĆ«nten.
 • Inventariseren van de schuldenproblematiek.
 • Opzetten en uitvoeren van een schuldenregeling, waaronder het maken van afspraken met schuldeisers.
 • Opstellen van voortgangsrapportages.
 • Doorverwijzen van cliĆ«nten met een extra ondersteuningsbehoefte.


Een schuldhulpverlener draagt zo dus een grote verantwoordelijkheid. Van jou als schuldhulpverlener wordt dan ook verwacht dat je net zoveel zorg besteed aan de financiƫle zaken van je cliƫnten als je aan je eigen financiƫn zou besteden.

Ondanks het feit dat je met een kwetsbare doelgroep werkt, is het beroep van schuldhulpverlener niet beschermd. Hierdoor gelden er geen vooropleidingseisen en is er geen verplichting om een opleiding of cursus op een bepaald niveau te volgen.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan dus aan de slag als schuldhulpverlener. Als je een vliegende start wil als professioneel schuldhulpverlener, adviseren wij jou onze Opleiding Schuldhulpverlener te volgen

Kiwa schrijft voor dat een goede, gecertificeerde schuldhulpverlener onder meer in staat is om:

 • intake-, coachings-, vervolg- en eindgesprekken te voeren met cliĆ«nten;
 • de schuldenproblematiek te inventariseren;
 • voortgangsrapportages op te stellen;
 • met schuldeisers te onderhandelen;
 • wettelijke dwangmiddelen in het kader van de WSNP en het breed moratorium in het kader van de WGS toe te passen;
 • een schuldenregeling op te zetten en uit te voeren;
 • niet-zelfredzame cliĆ«nten door te verwijzen (naar een traject van wettelijke schuldsanering of naar andere instanties);
 • voorlichting en coaching te geven ten behoeve van het afbouwen naar zelfredzaamheid;
 • vtlb-berekeningen te maken;
 • hercontroles te verrichten; en
 • zelf wet- en regelgeving bij te houden en praktisch toe te passen.


Schuldhulpverlener is geen beschermd beroep. Dit betekent dat je geen certificaat hoeft te behalen om als schuldhulpverlener aan de slag te gaan. Wil je toch graag je Kiwa-certificering behalen? Je kunt op drie verschillende niveaus het Kiwa-examen afleggen: SHV 1, SHV 2 en SHV 3. Daarnaast kun je na het behalen van SHV 1 of SHV 3 ook een praktijkassessment doen.

Je legt je examen via Kiwa af. Wij kunnen je wel helpen bij je examenvoorbereiding. Onze e-learning voldoet namelijk aan de eind- en toetstermen van de verschillende Kiwa-modules. Let op, de e-learning vormt een goede inhoudelijke voorbereiding op je examen, maar volstaat niet om je examen te behalen. Als jij dus na het volgen van de e-Learning Schuldhulpverlener graag je Kiwa-certificering wil behalen, neem dan vooral een kijkje op hun website.

Wil je graag aan de slag binnen de financiƫle zorgverlening, maar wil je je graag eerst oriƫnteren op vergelijkbare beroepen? Dan kunnen wij jou de volgende beroepen ook van harte aanbevelen:

 • Als bewindvoerder neem je beslissingen over de gelden en goederen van een cliĆ«nt. Een bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld als financieel belangenbehartiger, omdat de cliĆ«nt zelf tijdelijk of langdurig niet in staat is om zijn eigen financiĆ«le zaken te regelen. Waar mogelijk begeleid je als bewindvoerder de cliĆ«nt naar financiĆ«le zelfredzaamheid. Tijdens de Opleiding Bewindvoerder doe je alle benodigde kennis en vaardigheden op om de financiĆ«le belangen van je cliĆ«nten te behartigen.
 • Als budgetcoach bied je een cliĆ«nt handvatten, zodat diegene het financiĆ«le probleem zelf kan oplossen. De cliĆ«nt blijft beheerder van het eigen budget en is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen. Met de Opleiding Budgetcoach word je opgeleid om cliĆ«nten met financiĆ«le zorgen te begeleiden en te coachen naar financiĆ«le zelfredzaamheid.
 • Wil je mensen graag informeren over financiĆ«le producten, zoals hypotheken, pensioen of verzekeringen? Overweeg dan een functie als financieel adviseur. Bekijk voor de verschillende opleidingsmogelijkheden onze speciale informatiepagina.