De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Met behulp van deze pagina bieden we je een overzicht met de belangrijkste informatie over de verschillende beroepen, zodat je je gemakkelijk kunt oriënteren. Zo kun je uiteindelijk de best passende carrièrekeuze binnen de financiële zorgverlening voor jezelf maken.

Meer weten over de beroepen?

Wil je graag meer weten over de verschillende beroepen? Download dan ons whitepaper.

Bewindvoerder

Als bewindvoerder neem je beslissingen over de goederen en het geld van je cliënt. Bewindvoerders worden door de kantonrechter aangesteld als financieel belangenbehartiger, omdat jouw cliënt tijdelijk of langdurig niet in staat is om zelf de financiële zaken te regelen. Waar mogelijk begeleidt de bewindvoerder de cliënt naar financiële zelfredzaamheid. De volgende taken zijn van toepassing op het beroep bewindvoerder:

 • Het regelen van alle financiële voorzieningen waar iemand recht op heeft.
 • Het in balans brengen en houden van de inkomsten en de uitgaven (het budget).
 • Het vaststellen van het leefgeld.
 • Overige zaken die onder de financiële huishouding vallen, zoals het doen van aangifte en het eventueel treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.

Assistent bewindvoerder

De assistent bewindvoerder ondersteunt de bewindvoerder (administratief). In tegenstelling tot een bewindvoerder word je niet door de rechter benoemd, maar val je onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder.

Budgetcoach

Als budgetcoach bied je de cliënt alleen handvatten, zodat deze het financiële probleem zelf kan oplossen. De cliënt blijft beheerder van het eigen budget en is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en overige rekeningen. Anders dan bij budgetbeheer, heb je als budgetcoach geen uitvoerende functie, maar je voorziet je cliënt wel van tips en advies. Als budgetcoach pak je de volgende taken op:

 • Het opstellen van een budgetplan samen met je cliënt, zodat deze bewuster met geld omgaat.
 • Het van tevoren maken van een maand- en jaaroverzicht.
 • Het controleren of de toeslagen correct zijn en samen met je cliënt kijken naar de mogelijkheden om geld te besparen.
Schuldhulpverlener worden

Schuldhulpverlener

Als blijkt dat budgetcoaching niet voldoende is om de financiële problemen op te lossen dan kan een aanmelding bij de schuldhulpverlening gedaan worden. Als schuldhulpverlener krijg je zo dus te maken met cliënten die in een (problematische) schuldsituatie zitten. Je houdt je voornamelijk bezig met het oplossen van financiële problemen (meestal door een schuldregeling) en het adviseren, informeren, verwijzen en coachen van cliënten om herhaling te voorkomen.

Samen met je cliënt analyseer je welke problematiek aanwezig is en wat de best passende maatregelen zijn. Voordat de schulden geregeld kunnen worden door de schuldhulpverlener moet er zowel sprake zijn van een financieel stabiele situatie als stabiliteit op andere leefgebieden. Waar nodig betrek je externe partijen om jouw cliënt hierbij te ondersteunen.

Taken schuldhulpverlener

De volgende werkzaamheden komen kijken bij het regelen van de schulden:

 • Het opzetten van een schuldenregeling.
 • Het maken van afspraken met alle schuldeisers.
 • Het opstellen van voortgangsrapportages.
 • Het geven van coaching om af te bouwen naar financiële zelfredzaamheid.

Als schuldhulpverlener behartig je de belangen van je cliënt én de schuldeisers, terwijl je als bewindvoerder uitsluitend de financiële belangen van je cliënt behartigt. Daarnaast kun je als schuldhulpverlener de financiële taken pas uitvoeren zodra de schuldenregeling opgezet kan worden, een bewindvoerder kan direct de benodigde taken uitvoeren om die belangen te behartigen.

Mentor

In tegenstelling tot de eerder benoemde beroepen in deze sector, ben je als mentor niet verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van je cliënt, maar heb je als doel het zelfstandig optreden te bevorderen. Je helpt de cliënt keuzes maken op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.

Als mentor ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van persoonlijk contact met je cliënt, zodat je weet hoe het gaat. Verder stem je de benodigde zorg af met zorgverleners en behandelaars, en grijp je tijdig in als een situatie niet goed is voor je cliënt en hij zelf niet in staat is dit in te zien. Een voorbeeld hiervan is als de gezondheid van je cliënt achteruitgaat of als het niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

Mentorschap kan samengaan met een bewindvoering, waarbij de bewindvoerder over de financiële zaken gaat en de mentor de persoonlijke belangen behartigt. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. Als de cliënt niet in staat is zaken zelf te bepalen dan ben jij er als wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor om deze keuzes wel te maken.

Algemene beroepscompetenties

Een aantal competenties zijn van belang binnen de financiële zorgverlening. Als je niet over alle beroepscompetenties beschikt is dat geen probleem, want hier wordt bij verschillende opleidingen ook aandacht aan besteed. Bij elk beroep ligt het accent op een andere competentie, maar dit zijn de basiscompetenties voor elk beroep binnen de financiële zorgverlening:

Aansluiting vinden en contact aangaan

Voor mensen met financiële problemen is contact aangaan niet altijd even makkelijk. Als professional ben je daarom altijd bereikbaar en betrokken bij de cliënt.

Signaleren, inventariseren en analyseren

Je herkent situaties waarin bepaalde omstandigheden of oorzaken een gevaar zijn voor jouw cliënt. Door dit goed in kaart te brengen, kun je een passende oplossing bedenken.

Informeren en adviseren

Je kunt als professional je kennis van zaken met de cliënt delen, zodat je door het geven van informatie en advies weer rust en overzicht in het leven van je cliënt creëert.

Coachen, ondersteunen en motiveren

Waar mogelijk coach of ondersteun je je cliënt en probeer je de verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Planmatig en systematisch werken

Als professional ga je zorgvuldig en ordelijk te werk, zodat jouw cliënt haalbare stappen maakt. Je investeert tijd in je planning en stemt dit goed af met je cliënt.

Beroepen vergelijken

Je weet nu globaal wat elk beroep inhoudt. In de tabel zie je wat de beroepen van elkaar onderscheidt en waar deze overlappen.

Beroepen in de financiele zorg sector

Neem contact op

Wil je meer informatie over ons opleidingsaanbod of twijfel je welke opleiding het beste bij jou past? Neem dan contact met ons op via support@lindenhaeghe.nl of 010 - 760 11 00. We denken graag met je mee!