De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

E-learning Schuldhulpverlening

De E-learning Schuldhulpverlener focust zich op de theorie van dit waardevolle beroep en is zo zeer geschikt voor startende schuldhulpverleners. Als jij al werkzaam bent als schuldhulpverlener en je Kiwa-certificering wil behalen, is onze e-learning ook dan een uitstekende keuze. Je doet hierin namelijk veel praktische en direct toepasbare kennis op.

€ 795,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
 • 35 uur studiebelasting
 • E-learning
 • Toegankelijk vanaf elk device
€ 795,-
 • vrij van btw
 • all-in tarief
 • 35 uur studiebelasting
 • E-learning
 • Toegankelijk vanaf elk device

Als startende schuldhulpverlener moet je veel leren over veel verschillende zaken. Van het ontstaan van de schuldhulpverlening tot het wettelijk kader en van de crisisinterventie bij de start tot het daadwerkelijke schuldhulpverleningstraject. Jouw dagelijkse taken staan volledig in het teken van het regelen van de financiële zaken van jouw cliënten.

Bij Lindenhaeghe Financiële Zorg willen we jou graag een vliegende start als schuldhulpverlener geven. Dat doen wij door je eerst kennis te laten maken met de theorie en vervolgens te toetsen of jij die theorie ook kunt toepassen. We hebben daarom veel handige tips en praktijkvoorbeelden opgenomen in deze e-learning. Hierdoor krijg jij een goed beeld van wat het werk als schuldhulpverlener inhoudt.

Doordat we binnen de e-learning zo uitgebreid stilstaan bij alle facetten van dit waardevolle beroep, is deze ook zeer geschikt voor bestaande schuldhulpverleners die hun Kiwa-certificering willen behalen. Onze e-learning voldoet namelijk aan de eind- en toetstermen van de verschillende Kiwa-modules. Let op, de e-learning vormt een goede inhoudelijke voorbereiding op je examen, maar volstaat niet om je examen te behalen.

De e-learning bestaat uit de volgende negen modules:

Schuldhulpverlening in Nederland

Het helpen van mensen met schulden in Nederland heeft een lange historie. Door de jaren heen zijn er allerlei initiatieven geweest om deze vorm van hulpverlening te stroomlijnen en te structureren en dat heeft geresulteerd in gedragscodes en wetgeving. Tegenwoordig houdt iedere gemeente zich bezig met het voorkomen en oplossen van financiële problematiek en staat het onderwerp hoog op alle agenda’s. In deze module wordt ingegaan op hoe de huidige schuldhulpverlening tot stand is gekomen en welke partijen daarbij een rol speelden.

Praktijk van de schuldhulpverlener

Het doel van schuldhulpverlening is de geldzaken van een cliënt onder controle krijgen en financiële problemen in de toekomst voorkomen. Hiervoor moet een schuldhulpverlener budgetkennis overdragen en vaardigheden aanleren. Hiermee kan de cliënt zelfstandig en op een verantwoorde manier zijn financiële administratie bijhouden. Iedere cliënt is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Dit is altijd het uitgangspunt voor de schuldhulpverlener. Maar wat is hierbij nou precies de moreel juiste manier van handelen in een bepaalde situatie? En wat kun je doen als er een ethisch dilemma ontstaat? Deze vragen behandelen we in de module ‘Praktijk van de schuldhulpverlener’.

Financiële gedragsverandering

In deze module gaan we in op de fasen van gedragsverandering. Hoe kun je financieel gedrag observeren? Hoe kun je iemand motiveren zijn gedrag te veranderen en zo stress te verminderen? En op welke manier kun je hierover het beste met je cliënt communiceren?

Sociale zekerheid en wetgeving

We nemen je mee in de opzet van het Nederlandse sociale stelsel en behandelen de verschillende sociale verzekeringen. Wat is het verschil tussen een volksverzekering, werknemersverzekering en sociale voorziening? Welke belangrijke voorwaarden gelden hierbij en welke instanties keren de verschillende voorzieningen uit?

Crisisinterventie

Aan welke regels zijn bedrijven gebonden wanneer je cliënt zijn betalingsverplichting voor gas, elektra en/of water niet meer nakomt? En hoe wordt er omgegaan met een premieachterstand bij verzekeringen? In deze module gaan we in op de mogelijkheden om in dergelijke gevallen de financiën te stabiliseren of een schuldregeling te treffen.

Informatie en advies

In deze module gaan we in op het belang van de samenwerking met ketenpartners om je cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen. Welke partners zijn er en hoe kun je je cliënt naar hen doorverwijzen? We nemen je daarnaast mee in de soorten beschermingsmaatregelen die er zijn en wat de verschillen hiertussen zijn.

Incasso en schuldregelen

We gaan in deze module uitgebreid in op de maatregelen die schuldeisers mogen treffen. Wat zijn de verschillende manieren van invorderen en welke typen schuldeisers zijn er? Daarnaast is het belangrijk om te weten op welk deel van het inkomen van je cliënt schuldeisers geen beslag mogen leggen (de belastingvrije voet) en hoe je dit berekent.

Belastingen

Het Nederlandse belastingstelsel komt in deze module uitgebreid aan bod. Het is belangrijk dat jij als schuldhulpverlener de basis hiervan goed kent. Zo leer je uitleggen wat het begrip fiscaal partnerschap betekent en kun je de gevolgen hiervan uitleggen. Daarnaast kun je in kaart brengen op welke voorzieningen en toeslagen jouw cliënt recht heeft.

Proces schuldhulpverlening

In deze module leer je wat de fasen van een schuldhulptraject zijn en hoe je problematische schulden kunt herkennen. Ook gaan we in op vragen als ‘Wanneer de Wsnp wordt ingezet?’ en ‘Hoe er wordt samengewerkt met andere partijen binnen het sociaal domein?’. Zo weet jij precies wat je moet doen om toe te werken naar een schuldenvrije toekomst.

Deze e-learning is zo opgebouwd, dat alle onderwerpen die relevant zijn voor jouw werk als schuldhulpverlener stap voor stap aan bod komen. De focus ligt hierbij op wat jij moet kennen en kunnen om een schuldhulptraject goed uit te voeren.

Elke module bestaat uit een aantal paragrafen. Na iedere paragraaf toetsen wij jouw theoretische kennis met een korte opdracht. In totaal besteed je zo ongeveer 35 uur aan zelfstudie. Nadat je de opdrachten met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Deze kun je zelf via je persoonlijke leeromgeving downloaden.

Wat krijg ik bij de E-learning Schuldhulpverlener?
 • 12 maanden toegang tot de online leeromgeving
9,2

Beste opleider van Nederland

Lindenhaeghe is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.

Veelgestelde vragen

Na afloop van de e-learning:

 • Ben je op de hoogte van de wetgeving en processen van schuldhulpverlening.
 • Ben je op de hoogte van de verschillende manieren van schuldregelen.
 • Ben je op de hoogte van voorkomende gedragsproblemen.
 • Weet je hoe jij cliënten kunt doorverwijzen als dat nodig is.
 • Weet je hoe jij cliënten kunt adviseren op het gebied van inkomsten en uitgaven, sociale zekerheid en belastingen.
 • Weet je welke schuldregeling er wanneer ingezet kan worden.
 • Weet je hoe jij de beslagvrije voet, het vrij te laten bedrag en de afloscapaciteit kunt berekenen.
 • Ben je op de hoogte van de wettelijke mogelijkheden als een minnelijke schuldregeling niet lukt.
 • Weet je welke informatie die jij verwerkt privacygevoelig is en welke regels er zijn om die informatie te verwerken.
 • Weet je hoe jij op een begrijpelijke, effectieve en op een gelijkwaardige manier met jouw cliënten kunt communiceren.
 • Weet je hoe jij integer en onafhankelijk in het belang van jouw cliënten en hun schuldeisers kunt handelen.
 • Weet jij hoe jij jouw cliënt moet begeleiden in het schuldregelingstraject en hoe je dat het beste kunt doen.

Ondanks het feit dat je met een kwetsbare doelgroep werkt, is het beroep van schulphulpverlener niet beschermd. Hierdoor gelden er geen vooropleidingseisen en is er geen verplichting om een opleiding of cursus op een bepaald niveau te volgen.

Als je een vliegende start wil als professioneel schuldhulpverlener, adviseren wij jou de Opleiding Schuldhulpverlener te volgen. Deze e-learning zit daarbij inbegrepen.

Als je na het volgen van onze opleiding graag met een aanvullend certificaat aan wil tonen dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, dan kun je ervoor kiezen om je Kiwa-certificering te behalen.

Als schuldhulpverlener is het belangrijk dat je je kennis en vaardigheden onderhoudt door bijscholings- of trainingsactiviteiten te volgen. Het doel hiervan is om je kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied. Dit noem je Permanente Educatie (PE). Je kunt op dit moment geen PE-punten behalen door onze e-learning te volgen, maar dit is wel mogelijk via Permanent Actueel.

Kiwa schrijft voor dat een goede, gecertificeerde schuldhulpverlener onder meer in staat is om:

 • intake-, coachings-, vervolg- en eindgesprekken te voeren met cliënten;
 • de schuldenproblematiek te inventariseren;
 • voortgangsrapportages op te stellen;
 • met schuldeisers te onderhandelen;
 • wettelijke dwangmiddelen in het kader van de WSNP en het breed moratorium in het kader van de WGS toe te passen;
 • een schuldenregeling op te zetten en uit te voeren;
 • niet-zelfredzame cliënten door te verwijzen (naar een traject van wettelijke schuldsanering of naar andere instanties);
 • voorlichting en coaching te geven ten behoeve van het afbouwen naar zelfredzaamheid;
 • vtlb-berekeningen te maken;
 • hercontroles te verrichten; en
 • zelf wet- en regelgeving bij te houden en praktisch toe te passen.


Schuldhulpverlener is geen beschermd beroep. Dit betekent dat je geen certificaat hoeft te behalen om als schuldhulpverlener aan de slag te gaan. Wil je toch graag je Kiwa-certificering behalen? Je kunt op drie verschillende niveaus het Kiwa-examen afleggen: SHV 1, SHV 2 en SHV 3. Daarnaast kun je na het behalen van SHV 1 of SHV 3 ook een praktijkassessment doen.

Je legt je examen via Kiwa af. Wij kunnen je wel helpen bij je examenvoorbereiding. Onze e-learning voldoet namelijk aan de eind- en toetstermen van de verschillende Kiwa-modules. Let op, de e-learning vormt een goede inhoudelijke voorbereiding op je examen, maar volstaat niet om je examen te behalen. Als jij dus na het volgen van de e-Learning Schuldhulpverlener graag je Kiwa-certificering wil behalen, neem dan vooral een kijkje op hun website.