De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

De plaquette van Ad Huibers

Al in de jaren zeventig zette Ad Huibers, destijds bestuurslid bij de NVA, zich in voor kwalitatief hoogwaardige en bovenal onafhankelijke opleidingen. En met resultaat, zijn inspanningen leidden tot de oprichting van NVA-opleidingen. Als eerbetoon voor zijn harde werk besloot het bestuur van de NVA de naam NVA-opleidingen na het overlijden van Ad in 1991 te wijzigen in het Huibers Instituut en werd er een plaquette gemaakt.

Nieuwsbericht_Plaquette_Ad_Huibers

De eerste opleiding waar Ad bij betrokken was, betrof de Opleiding Gezinsadviseur om de risico’s van overlijden bij nalatenschap beter te borgen. Het was voor het eerst dat er bij een opleiding op deze wijze, namelijk vanuit het perspectief van de klant, werd geredeneerd. Ook onderscheidde NVA-opleidingen zich door hun ambitie om alleen opleidingen aan te bieden die daadwerkelijk iets toevoegden aan de borging van de kwaliteit van de adviespraktijk. Daarom werd elke opleiding eerst getoetst door een pilotgroep, bestaande uit medewerkers van Van Hemmen Lippmann Verzekeringen te Arnhem en Weitenberg Assurantiën te Leeuwarden.

Bernd_Huibers

Het Huibers Instituut heeft zo jaren voortbestaan, totdat in 2011 de naam werd gewijzigd naar Financieel College, wat in 2014 werd overgenomen door Lindenhaeghe. Met de overname kregen de cursisten van Lindenhaeghe in één keer toegang tot een uitgebreider en kwalitatief hoogwaardig opleidingsaanbod. Doordat de visie van Ad, die van kwaliteit en onafhankelijkheid, centraal is blijven staan binnen zowel het Huibers Instituut als het Financieel College, is zijn plaquette altijd bewaard gebleven en kwam deze in 2014 in het bezit van Lindenhaeghe. De plaquette heeft de afgelopen jaren een mooie plek gehad op het kantoor van Lindenhaeghe en is in 2018 zelfs bezocht door zijn zoon Bernd, toen hij bij ons zijn PE-examen kwam afleggen.

Nu is het moment daar om de plaquette een laatste reis te laten afleggen en deze terug te laten keren bij zijn familie. Toen wij de plaquette aan Bernd en zijn dochter overhandigden, vroegen wij hem hoe zij het als familie hebben ervaren dat Ad zoveel impact heeft gehad op de kwaliteitsborging van veel financiële opleidingen: “Als familie krijg je hier natuurlijk niet alles van mee. Wel weet ik nog dat mijn vader elke zondag actief was voor de NVA en dan werden er de nodige telefoontjes gepleegd. Pas tijdens zijn aftreden als voorzitter van het bestuur, wat in de jaren tachtig tijdens het NVA-congres bij het Musis Sacrum te Arnhem plaatsvond, realiseerden wij ons pas echt hoe groot de waardering voor mijn vader was. Hij kreeg een daverend applaus dat minutenlang aanhield.”