De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Thomas over de samenwerking met ING

Na een uitgebreid en zorgvuldig uitgevoerd tendertraject kunnen we vol trots aankondigen dat ING ons de opdracht heeft gegund inzake de Wft- en MiFID II-vakbekwaamheid. Thomas, Operationeel Directeur bij Lindenhaeghe, speelde een belangrijke rol tijdens het tendertraject en in de opstartfase. We vroegen hem daarom hoe hij dit heeft ervaren.

Thomas over de samenwerking met ING

Hoe kwam ING bij Lindenhaeghe terecht voor deze opdracht?

“Voorafgaand aan de RFI- en RFP-fase heeft er een aantal afspraken plaatsgevonden waarin de behoeften van ING en onze oplossingsrichtingen zijn verkend. Dat waren oriënterende gesprekken, maar die hebben er wel toe geleid dat ING wilde toetsen door welke opleider de wensen het beste vervuld konden worden. ING besloot toen via een RFI te onderzoeken of er een opleider was die zowel de beste leerervaring biedt voor de medewerkers als beschikt over een efficiënt dashboard en een rapportageomgeving. Dit had als doel om een hogere kwaliteitsstandaard te bereiken met minder inspanning. De RFI bood voldoende aanknopingspunten om ook een RFP uit te schrijven, waar Lindenhaeghe een van de uitgenodigde opleiders voor was.”

Je was nauw betrokken bij het tendertraject. Hoe heb je het verloop van dit traject ervaren?

“We hebben dit tendertraject ervaren als een uitgebreid en zorgvuldig proces. Waar de RFI-fase nog vrij algemeen was, werden in de RFP-fase alle relevante stakeholders van ING betrokken, zoals IT, risk, hr en de business. Deze betrokkenheid was essentieel om er zeker van te kunnen zijn dat onze oplossing voldeed aan alle vereisten en breed gedragen zou worden. ING gaf ons in die fase al punten mee waar ruimte voor verbetering was. Die hebben wij direct opgepakt, wat ING informatie en ook vertrouwen gaf over de manier waarop wij werken. De inzet van onze collega's speelde daarnaast een cruciale rol in het tendertraject; hun expertise en toewijding zorgden ervoor dat we samen konden werken aan een oplossing die niet alleen voldeed aan de hoge eisen van ING, maar ook aan onze eigen standaarden voor kwaliteit en integriteit.”

Waarom heeft ING volgens jou uiteindelijk voor Lindenhaeghe gekozen?

“De maatschappij verschuift steeds meer richting digitale oplossingen, dus ook de dienstverlening van ING wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dit speelde een grote rol bij de keuze: de IT-oplossingen die wij bieden maakten namelijk indruk. ING was daarnaast op zoek naar een combinatie van digitaal en klassikaal onderwijs, iets waar wij ook in gespecialiseerd zijn. Uiteindelijk kwamen de wensen vanuit ING overeen met de dienstverlening die wij al boden. Toen we merkten dat ook onze culturen bij elkaar pasten, wisten we dat we een mooie samenwerking tegemoet gingen.”

Naast je betrokkenheid bij het tendertraject, speelde je ook een grote rol bij de opstartfase. Hoe is dit verlopen?

“Er is achter de schermen door onze collega’s hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de implementatiefase soepel verliep. Dat is ook gelukt! We hebben alles in-house, wat ervoor heeft gezorgd dat we intern snel konden schakelen. Dat was ook een groot voordeel voor ING, omdat er direct met onze IT-afdeling geschakeld kon worden en er geen externe leveranciers aan te pas hoefden te komen. Dit werkte twee kanten op, vragen vanuit ons werden namelijk door ING ook snel beantwoord. Kortom, een efficiënte en effectieve samenwerking.”

Is er iets dat je graag nog zou willen toevoegen over deze samenwerking?

“We kijken erg uit naar de toekomst, waarin we samen met ING niet alleen haar medewerkers, maar ook het management maximaal kunnen ondersteunen in het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen.”