De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Informatie over je examenmoment | SHV

Onlangs heb je bij Lindenhaeghe een examen geboekt. We willen je graag goed voorbereiden op wat je te wachten staat, omdat we begrijpen dat een vlot verloop van het examen essentieel is voor jou en andere examenkandidaten.

Op deze pagina leggen we je uit waar je vóór, tijdens en na het examen rekening mee moet houden. Neem de tijd om de onderstaande aandachtspunten door te nemen, zodat je precies weet waar je aan toe bent!

Examenreglement

Vóór het examen

Bereid je voor op het examenmoment door je inschrijving te controleren op juistheid. Lees verderop de pagina ook alvast door wat je tijdens het examen kunt verwachten.

Om je optimaal voor te bereiden op het examen raden we je naast onderstaande tips ons studiemateriaal voor SHV aan.

Check persoonsgegevens

Check persoonsgegevens

Controleer of alle gegevens op de inschrijfbevestiging die je ontvangt juist zijn. Let hierbij op de volgende punten:

  • Sta je ingeschreven voor het juiste examen?
  • Zijn de voorletters en achternaam (je geboortenaam dient vermeld te staan in de inschrijving) correct?
  • Klopt de geboortedatum?

Kloppen er gegevens niet? Stuur de aanpassingen tijdig door naar support@lindenhaeghe.nl.

 

Jouw VOG

Heb je jouw VOG al aangevraagd bij Kiwa? Aanvragen van een VOG kan via e-mailadres vogaanvraag@kiwa.nl. Let er op dat je aangeeft dat je een Kiwa persoonscertificering schuldhulpverlener/VOG wilt ontvangen. Uiterlijk vijf werkdagen ná het examen dient Lindenhaeghe jouw VOG, welke niet ouder mag zijn dan zes maanden, te ontvangen. Verstuur deze naar planning@lindenhaeghe.nl.

Examen verzetten

Verzetten of annuleren van het examenmoment

Om je examen te verzetten of annuleren, dien je in te loggen je Dashboard. Vervolgens klik je op agenda en kies je voor "verzetten of annuleren". Je wordt doorverwezen naar een webpagina waar je de voorwaarden terugvindt en je je verzetting en annulering meteen definitief maakt. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het wijzigen of annuleren. Geef daarom in het formulier aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden.

De volgende voorwaarden gelden:

Moment van verzetten/annuleren Kosten
Binnen 14 dagen na de boekingsdatum* Kosteloos*
Meer dan 7 dagen voor het examen €25,-
7 of minder dagen voor het examen 50% van de examengelden
Op de dag van het examen Annuleren is niet mogelijk. Je kan een nieuwe examendatum boeken tegen 100% van de kosten.

Let op

*Indien je examenmoment binnen 14 kalenderdagen na het moment van boeken plaatsvindt, heb je tijdens het bestelproces afgezien van de wettelijke bedenktermijn en gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden.

Hierboven vind je de voorwaarden voor het annuleren of verzetten van examens voor consumenten. Wanneer een bestelling als bedrijf wordt betaald (bijvoorbeeld via de optie 'Mijn werkgever betaalt' of via een extern platform) is de bedenktermijn van 14 kalenderdagen niet van toepassing. Raadpleeg bij twijfel altijd artikel 16 van onze algemene voorwaarden.

Tijdens het examen

Het niet naleven van de onderstaande aandachtspunten en het examenreglement kan leiden tot uitsluiting van deelname of ongeldigverklaring van het examen. Lees onderstaande punten aandachtig door ter voorbereiding op jouw examenmoment.

Aanvang examen

Aanvang

Om op tijd te kunnen beginnen dien je 15 minuten vóór de starttijd van het examen aanwezig te zijn. Oriënteer je tijdig hoe je de examenlocatie op tijd kunt bereiken en check de parkeergelegenheid. Als je te laat bent, kan je de toegang worden geweigerd.

Identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs

Zorg ervoor dat je een geldig Nederlands identiteitsbewijs met BSN meeneemt naar het examen. Dit wordt tijdens het examen gecontroleerd dus vergeet deze niet. De volgende documenten zijn toegestaan:

  • Een Nederlands paspoort of paspoort of identiteitskaart van de landen van de EU de EER en Zwitserland;
  • Een paspoort van een ander land dan een EU-land, een EER- land of Zwitserland dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijf; (noodpaspoorten mogen alleen gebruikt worden als reisdocument en niet als identiteitsbewijs);
  • Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart);
  • Nederlands rijbewijs

Belangrijke noot inzake het BSN: Een examenkandidaat dient altijd zijn burgerservicenummer aan te kunnen tonen bij een examen. Kandidaten die beschikken over een geldig identiteitsbewijs waarop geen burgerservicenummer staat vermeld, dienen een officieel document/uittreksel te kunnen tonen waarop het burgerservicenummer staat vermeld. Bij dit type examen volstaat een zorgpas niet.

Persoonlijke eigendommen

Persoonlijke eigendommen

Lever persoonlijke eigendommen zoals je telefoon, jas, tas en sleutels in voordat het examen begint. Deze worden veilig opgeborgen en krijg je na afloop terug. Houd je identiteitsbewijs wel bij de hand.

 

Check persoonsgegevens

Ga naar het aangewezen examenlokaal en neem plaats achter de aangegeven computer. Controleer de juistheid van je persoonsgegevens zodra je achter de computer zit en het examen is opgestart.

Toegestane hulpmiddelen

Toegestane hulpmiddelen

Tijdens het examen mag je geen eigen materiaal meenemen De volgende hulpmiddelen worden aan je verstrekt op de examenlocatie: kladpapier en een niet-programmeerbare rekenmachine. Tevens vind je als digitale bijlagen op het examen het Vtlb rapport en relevante wetteksten.

 

Afsluiten examen

Wanneer je de laatste vraag van het examen hebt beantwoord, volg je de stappen op je scherm om het examen af te sluiten. Vraag de toezichthouder om hulp als er problemen zijn tijdens het afsluiten van het examen.

Opmerkingen

Opmerkingen examen

Kladpapier moet aan het einde van het examen worden ingeleverd. Heb je vragen over het examen of kom je onvolkomenheden tegen? Noteer dit en geef het na afloop aan bij de toezichthouder.

 

Consumptie en toiletbezoek

Eten en drinken zijn niet toegestaan tijdens het examen. Heb je een vanwege medische redenen toch iets te eten of drinken nodig tijdens het examen? Geef dit dan bij ons aan via support@lindenhaeghe.nl. Het is tevens niet toegestaan om het examenlokaal te verlaten voor een toiletbezoek.

Na het examen

Zodra je het examen hebt afgelegd, gaan wij aan de slag om je te informeren over de examenuitslag. Lees hieronder wat je kunt verwachten na het afleggen van je examen.

Na het examen

Examenuitslag

De voorlopige uitslag ontvang je uiterlijk 15 werkdagen na de examendatum van Lindenhaeghe. Pas wanneer zowel het MC-examen als het Casuïstiek examen afgelegd zijn, controleert Kiwa Nederland de uitslagen en stuurt binnen vier weken de definitieve uitslag. De geldigheidsduur van jouw uitslag is zes maanden, de overige onderdelen moeten uiterlijk binnen zes maanden na de eerste examendatum behaald zijn.

 

Diploma’s en certificaten

Om jouw Certificaat van Vakbekwaamheid te ontvangen en je te registreren als gecertificeerde schuldhulpverlener dien je alle onderdelen van de certificering behaald te hebben. De verschillende onderdelen zijn het MC- examen, het Casuïstiek examen en het Praktijkassessment* behorende bij de door jou gekozen module. Wanneer je alle relevante onderdelen hebt afgerond, ontvang je vanuit Kiwa Nederland het digitale Certificaat van Vakbekwaamheid.

*Bij het SHV 2 is geen Praktijkassessment van toepassing. Voor SHV 1 en SHV 3 geldt dat als je al een Praktijkassessment voor SHV 1 of SHV 3 hebt afgelegd, je een vrijstelling. In deze situatie hoef je het Praktijkassessment maar één keer af te leggen.

Examen inzien

Inzage

Als je een inzage in het afgelegde examen wilt, dan kun je mailen naar planning@lindenhaeghe.nl. Aan een inzage zijn kosten verbonden.

Examenregelement

Indien bovengenoemde aandachtspunten en het examenreglement niet worden nageleefd, wordt dit gemeld aan de examencommissie en kun je van deelname worden uitgesloten of kan het examen ongeldig worden verklaard. 

Veel succes met je examen! 

Bekijk examenregelement