Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Sociale Zekerheid

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 2015

Het kabinet heeft besloten om het abonnementstarief in de Wmo 2015 met ingang van 1 januari 2026 af te schaffen en in plaats daarvan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 2015 opnieuw in te voeren.

Deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt dan voor de huishoudelijke hulp en alle andere Wmo-voorzieningen waarop nu het abonnementstarief van toepassing is.

Nieuw wetsvoorstel

Het kabinet maakt een nieuw wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voor de invoering van een passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wordt ingetrokken. Dit zou in 2025 ingaan.

Nominale zorgpremie

De gemiddelde jaarlijkse nominale zorgpremie stijgt van ongeveer € 1.650,- in 2023 naar ongeveer € 1.792,- in 2024. Per maand stijgt de zorgpremie daardoor van ongeveer € 137,- naar ongeveer € 149,-.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2024 vaststaan op € 385,-.  Ook in 2025 blijft het eigen risico € 385,-. 

Praktische tips

Wil iemand overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Vanaf 12 november kan iedereen eenvoudig de premies vergelijken en overstappen. 

Aanpassing eigen risico zorg in 2025

Het verplicht eigen risico voor medisch-specialistische zorg wordt vanaf 2025 gemaximeerd op € 150,- per behandeling. Dit staat in het wetsvoorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Aanleiding

De regering wil dat zorgkosten betaalbaar blijven en dat mensen minder snel afzien van zorg. Daarom werd al de maatregel genomen dat de totale hoogte van het verplicht eigen risico per kalenderjaar € 385,- blijft. Daar komt nu het maximale eigen risico van € 150,- per medisch-specialistische behandeling bij.

Vrijwillig eigen risico

Heeft een verzekerde meer dan één behandeling nodig? Dan betaalt de verzekerde per behandeling het maximum verplicht eigen risico van € 150,-. Heeft een verzekerde een vrijwillig eigen risico? Dan geldt dit bovenop het verplicht eigen risico van € 150,- per behandeling.

Gevolg

Door deze aanpassing kunnen 1 miljoen verzekerden gemiddeld € 100,- per kalenderjaar minder gaan betalen voor het verplicht eigen risico. Niemand gaat meer betalen aan totaal verplicht eigen risico door deze aanpassing.

Voorbeeld

Een verzekerde gaat naar de neuroloog voor een aandoening. De behandeling kost € 900,-. Voor een andere aandoening betaalt de verzekerde € 100,- aan medicijnen. 

In de huidige situatie is met de behandeling door de neuroloog het verplicht eigen risico volledig gebruikt, want voor de behandeling van € 900,- betaalt de verzekerde € 385,- verplicht eigen risico. 

Vanaf 2025 betaalt de verzekerde voor de behandeling bij de neuroloog € 150,- verplicht eigen risico. De verzekerde betaalt ook de kosten van € 100,- voor de medicijnen. De kosten voor de verzekerde zijn nu lager, omdat het verplicht eigen risico per behandeling lager is. 

Praktische tips

De totale hoogte van het maximaal verplicht eigen risico blijft tot en met 2025 € 385,- en het vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- blijft.

Deze wetswijziging gaat pas in op 1 januari 2025. In 2023 en 2024 verandert er dus nog niets.

Medisch-specialistische zorg wordt betaald met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). In één DBC zitten meerdere verrichtingen, bijvoorbeeld het bezoek aan een polikliniek, het maken van röntgenfoto’s en het verstrekken van medicijnen. Hierdoor zijn de kosten van één DBC vaak hoger dan het verplicht eigen risico van € 385,-. Per DBC geldt vanaf 1 januari 2025 een maximaal verplicht eigen risico van € 150,-. Zijn meerdere DBC’s nodig? Dan geldt per DBC het verplicht eigen risico van € 150,-. 

Eigen bijdrage geneesmiddelen

Het kabinet heeft besloten dat de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen voor mensen die niet in een instelling verblijven ook in 2024 € 250,- is. 

Zorgtoeslag

Het kabinet heeft de zorgtoeslag op maximaal € 1.523,- per jaar vastgesteld. Dit is € 126,- per maand. 

Het kabinet verwacht dat minder huishoudens in 2024 recht hebben op zorgtoeslag. Dit komt omdat de eenmalige verhoging van de zorgtoeslag als tegemoetkoming van de hoge energiekosten is vervallen. 

Huurtoeslag

Het kabinet verhoogt voor de lage en middeninkomens het maximale bedrag aan huurtoeslag met € 416,- per jaar. Dit is ongeveer € 35,- per maand. 

Kinderopvangtoeslag

In 2024 wijzigen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag.

  • Dagopvang 0 – 4 jaar: van € 8,97 naar € 9,65
  • Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar: van € 7,72 naar € 8,30
  • Gastouderopvang 0 – 12 jaar: van € 6,73 naar € 7,24

Het kabinet past de wetgeving rondom het zwangerschapsverlof aan. Hierdoor krijgen alle ouders die volgens de Wet kinderopvang (Wko) recht hebben op kinderopvangtoeslag vanaf 2025 kinderopvangtoeslag tijdens de periode van de bevalling.

Praktische tips

Het kabinet wil vanaf januari 2025 het probleem in het toeslagensysteem oplossen. Nu kan het gebeuren dat als je in een situatie bent waarbij je voor iemand zorgt of met een eerstegraads familielid samenwoont omdat het noodzakelijk is, je gekort wordt op verschillende toeslagen, zoals de kinderopvangtoeslag. Het kabinet wil dit soort schrijnende gevallen in de toekomst voorkomen. Dit probleem wordt opgelost door de definitie van een toeslagpartner te veranderen in de wet.  

Kindgebonden budget

Het kabinet verhoogt het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor het eerste kind met € 750,- per jaar. Dit is ongeveer € 62,- per maand. Voor het tweede en volgende kind verhoogt het kabinet het maximale bedrag met € 883,- per jaar. Dit is ongeveer € 73,- per maand. 

Voor kinderen van 12 en tot en met 15 jaar verhoogt het kabinet het extra kindgebonden budget met € 400,- per jaar. Ook voor kinderen van 16 en 17 jaar verhoogt het kabinet het extra kindgebonden budget met € 400,- per jaar. 

Praktische tips

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het aantal kinderen, de leeftijd, het vermogen en de leefvorm. 

De inkomensgrens voor het ontvangen van het kindgebonden budget is € 26.819,- voor een alleenstaande en € 35.849,- voor iemand met een toeslagpartner. Als je boven deze bedragen komt zal het kindgebonden budget geleidelijk minder worden. 

Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen op 1 januari 2024 hoger is dan € 140.212,- als je alleenstaand bent, of € 177.300,- als je een toeslagpartner hebt. 

Jonggehandicaptenkorting

Het kabinet schrapt de verlaging van de jonggehandicaptenkorting. Deze verlaging gaat dus niet door. 

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate