Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Schuld

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Het kabinet heeft een eerste Voortgangsrapportage over de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook heeft het kabinet het eerste deelrapport van de Commissie Sociaal Minimum (CSM) ontvangen. Bij de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden houdt het kabinet extra aandacht voor kinderen. 

Toeslagen

Het kabinet verhoogt in 2024 opnieuw de huurtoeslag en het kindgebonden budget (kgb). Gezinnen met meer of oudere kinderen ontvangen grotere bedragen. Het CSM heeft in haar onderzoek gezien dat deze gezinnen de grootste tekorten hebben. 

Schoolmaaltijden

Ook blijft het kabinet bijdragen aan het versterken van het meedoen en de ontwikkeling van kinderen. In 2024 stelt het kabinet € 52,5 miljoen beschikbaar voor het blijven aanbieden van schoolmaaltijden. 

Digitaal loket inkomensondersteunende regelingen

Om de bestaanszekerheid verder te verbeteren wil het kabinet blijven werken aan het verbeteren van het eigen initiatief van de overheid als het gaat om het gebruik van bestaande inkomensondersteunende regelingen. Het kabinet onderzoekt of het haalbaar is om één digitaal loket te maken. In dit loket kan iedereen dan zien van welke regelingen hij gebruik kan maken. 

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het kabinet opent opnieuw het Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met lagere inkomens en een hoge energierekening. Het kabinet reserveert hiervoor maximaal € 60 miljoen en stelt hiervan in eerste instantie € 40 miljoen beschikbaar. 

Vroegsignalering en bijzondere bijstand

Het kabinet stelt in 2024 € 50 miljoen beschikbaar aan gemeenten zodat zij extra kunnen inzetten op vroegsignalering en bijzondere bijstand. 

Financiële educatie

Het kabinet blijft inzetten op het voorkomen van geldzorgen en schulden en stelt daarom ook in 2024 geld beschikbaar voor financiële educatie. In 2023 alleen voor mbo-scholen en in 2024 ook voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Praktische tip

Een belangrijk doel van het kabinet is om te voorkomen dat mensen schulden krijgen. Geldproblemen veroorzaken stress, eenzaamheid en maken het moeilijk om mee te doen in de samenleving. Het kabinet wil voorkomen dat kleine schulden grote problemen worden. Het blijft daarom inzetten op vroegtijdig problemen opsporen en hulp bieden bij beginnende achterstanden. 

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden