De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel raakt miljoenen Nederlanders. Aangezien de eerste pensioenfondsen de overstap willen maken naar het nieuwe pensioenstelsel vanaf 1 januari 2025, kunnen je medewerkers nu al te maken krijgen met vragen vanuit klanten. Hiervoor is het belangrijk dat je medewerkers goed op de hoogte zijn van de wijzigingen en correct en duidelijk aan de klanten kunnen uitleggen wat de precieze gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel zijn. Ben je benieuwd hoe wij jouw medewerkers kunnen ondersteunen om op korte termijn volledig up-to-date te zijn? Lees dan snel verder.

Header_pensioen_zakelijk

Twee doelgroepen

Vanuit Lindenhaeghe hebben we een breed aanbod gemaakt aan e-learnings over het nieuwe pensioenstelsel. Op hoofdlijnen willen we daarmee twee doelgroepen bedienen:

 1. Gericht op functie
  De eerste groep bestaat uit personen met een bepaalde functie bij een organisatie die ervoor kiezen om vanuit die functie opgeleid te willen worden in het nieuwe pensioenstelsel. Denk bijvoorbeeld aan een groep financieel adviseurs of een groep pensioenadviseurs.
 2. Gericht op specifieke organisaties (pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeraars en PPI's)
  De tweede groep bestaat uit organisaties die te maken krijgen met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Denk bijvoorbeeld aan pensioenuitvoerders en pensioenfondsen. Voor deze doelgroepen hebben we e-learnings gemaakt waarin het mogelijk is om opgeleid te worden in de wet- en regelgeving. Daarnaast is er een opbouw mogelijk aan maatwerk e-learnings.

Keuze doelgroep

Werken jouw medewerkers voor een pensioenfonds, pensioenuitvoerder, verzekeraar of PPI? Ga dan naar de maatwerk e-learnings voor pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s. Is dit niet het geval en zoek je een e-learning gericht op de functie van een groep medewerkers? Ga dan naar de e-learnings gericht op een functie.

E-learnings gericht op functie

Een e-learning is zeer geschikt als je op grote schaal medewerkers effectief bijscholing wil laten volgen, omdat de medewerkers kunnen leren waar en wanneer zij willen. We hebben daarom verschillende e-learnings ontwikkeld, elk gericht op een specifieke doelgroep. Dit helpt de medewerker bij het begrijpen van het nieuwe pensioenstelsel en hoe deze van invloed is op de werkzaamheden. Een medewerker hoeft daardoor dus niet meerdere e-learnings te volgen. Bekijk hieronder welke e-learnings we aanbieden:

Hoogst behaalde Wft-diploma of werkplek Keuze e-learning
Wft Vermogen of Wft Hypothecair Krediet Wtp voor financieel adviseurs
Wft Basis Wtp voor informerende medewerkers
Wft Pensioen Wtp voor pensioenadviseurs
Klantcontactmedewerker bij een pensioenuitvoerder Wtp voor klantcontactmedewerkers
Medewerkers zonder klantcontact Wtp voor medewerkers zonder klantcontact
Financieel zorgverlener Wtp voor financieel zorgverleners

 

Dashboard

Voor jou als manager is via ons dashboard continu de voortgang van alle deelnemers te monitoren. Per deelnemer zie je de status en of de deelnemer de e-learning heeft afgerond. Hetzelfde geldt voor de resultaten op een oefening of de afsluitende toets. Zo heb je als organisatie in één oogopslag inzichtelijk waar de medewerkers staan en kan waar nodig worden bijgestuurd.
 

Whitepaper 'Het nieuwe pensioenstelsel'

Benieuwd naar wat er allemaal voor jouw medewerkers verandert? In dit whitepaper komen de belangrijkste wijzigingen aan bod voor vijf verschillende doelgroepen, waaronder de financieel adviseur en de klantcontactmedewerker.

Naar het whitepaper

E-learnings gericht op specifieke organisaties

(pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s)

Lindenhaeghe wil jouw medewerkers en organisatie volledig ondersteunen als het gaat om de vakbekwaamheid tijdens de transitiefase. Daarom hebben we verschillende routes gecreëerd voor verschillende doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. De routes zorgen ervoor dat de e-learning zo volledig mogelijk aansluit op jouw behoeften om medewerkers op te leiden in het nieuwe pensioenstelsel. De e-learning begint met een introductie. Vervolgens zijn er vier routes:

 • De solidaire premieregeling voor een pensioenfonds;
 • De flexibele premieregeling voor een pensioenfonds;
 • De premie-uitkeringsovereenkomst voor een verzekeraar en PPI; en
 • De solidaire premieregeling, de flexibele premieregeling en de premie-uitkeringsovereenkomst samen.

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t. specifiek pensioenfonds, verzekeraar of PPI

Het kan zijn dat je daarna meerdere routes op wil nemen in je e-learning, dit is ook mogelijk! Er is daarna namelijk ruimte voor maatwerkcontent specifiek voor pensioenfondsen, verzekeraars en PPI's. Hierin kan je als organisatie aanvullende inhoudelijke content meegeven waarvan je vindt dat de medewerkers deze content moeten kennen om de transitie goed te begeleiden.

Afsluitende toets

Er volgt een afsluitende toets van de e-learning waarin de kennis van wet- en regelgeving wordt getoetst. Kies je als organisatie voor maatwerk? Dan is het mogelijk om ook deze inhoudelijke kennis af te toetsen met een aantal aanvullende vragen in een maatwerktoets.

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t. vaardigheden en processen

Hierbovenop is het opnieuw mogelijk om maatwerk toe te passen, maar dan gericht op processen en vaardigheden. Om een beeld te geven van de mogelijkheden is de afbeelding hiernaast visueel weergegeven.

We lichten de verschillende onderwerpen en mogelijkheden tot maatwerkcontent hieronder verder toe.

Speciaal voor pensioenfondsen

Voert jouw organisatie zelf de administratie en communicatie uit voor deelnemers en gepensioneerden? En gaat jullie pensioenfonds over naar het nieuwe pensioenstelsel en is gekozen voor de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling? We hebben speciaal voor pensioenfondsen een route gemaakt om aan te bieden als e-learning aan je medewerkers. We hebben de volgende routes:

Situatie E-learning
Route 1: een medewerker werkt alleen voor één pensioenfonds die overgaat op de solidaire premieregeling. Wtp voor pensioenfondsen die overgaan op de solidaire premieregeling.
Route 2: een medewerker werkt alleen voor één pensioenfonds die overgaat op de flexibele premieregeling. Wtp voor pensioenfondsen die overgaan op de flexibele premieregeling.
Pensioen_zakelijk_2

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t specifiek pensioenfonds

Naast de e-learning als basis bieden we de mogelijkheid om het leertraject te personaliseren, zodat we de vaardigheden van elke medewerker specifiek kunnen verbeteren. We kunnen een aparte, aanvullende e-learning ontwikkelen. Dit betekent dat je medewerkers alleen de leerstof krijgen die voor hen van belang is. Zo kunnen ze efficiënt worden voorbereid om klanten van jouw pensioenfonds te woord te staan. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 • De kenmerken van de nieuwe pensioenregeling;
 • Het overstapmoment;
 • Wel of geen compensatie;
 • Wel of niet indexeren;
 • De verdeelregels m.b.t. de reserve;
 • De premie-inleg;
 • De dekking van het nabestaandenpensioen;
 • De gevolgen bij arbeidsongeschiktheid; en
 • Het beleggingsbeleid.

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t. vaardigheden of processen

Bovenop de e-learning en het eerste deel aan maatwerk is het mogelijk om vaardigheden en werkprocessen op te nemen in een e-learning. Je medewerkers leren hiermee om het klantcontact van A tot en met Z goed af te handelen. Denk hierbij aan:

 • Het opdoen van relevante vaardigheden;
 • De verwerking in de systemen;
 • De werkprocessen goed toepassen; en
 • De behandeling van veelgestelde vragen vanuit klanten.

Speciaal voor pensioenuitvoerders: verschillende routes

Voor pensioenuitvoerders hebben we verschillende routes gemaakt die je aan kan bieden als e-learning aan je medewerkers. We hebben de volgende routes:

Situatie E-learning
Route 1: een medewerker werkt alleen voor één of meerdere pensioenfondsen die overgaan op de solidaire premieregeling. Wtp voor pensioenfondsen die overgaan op de solidaire premieregeling.
Route 2: een medewerker werkt alleen voor één of meerdere pensioenfondsen die overgaan op de flexibele premieregeling. Wtp voor pensioenfondsen die overgaan op de flexibele premieregeling.
Route 3: een medewerker werkt alleen voor één of meer verzekeraars of PPI’s die overgaan op de premie-uitkeringsovereenkomst. Wtp voor verzekeraars en PPI’s die overgaan op de premie-uitkeringsovereenkomst.
Route 4: een medewerker werkt voor alle drie de premieregelingen en voor pensioenfondsen, voor verzekeraars en PPI’s. Wtp voor allround medewerkers pensioenen.
Permanent Actueel Vakbekwaam

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Voorbeeld 1
  Hannah werkt al 5 jaar bij een pensioenuitvoerder. Ze weet veel over pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s, en ze is flexibel inzetbaar. Ze volgt de E-learning Wtp voor allround medewerkers pensioenen.
 • Voorbeeld 2
  Tijdens de transitie ontstaat een piek in het aantal telefonische klantcontacten voor pensioenfonds A. Pensioenfonds A gaat over op de solidaire premieregeling. Mark komt in dienst voor een projectovereenkomst van 6 maanden. Hij volgt de E-learning Wtp voor pensioenfondsen die overgaan op de solidaire premieregeling.

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t. meerdere pensioenfondsen,
verzekeraars en PPI’s

Naast de e-learning als basis bieden we de mogelijkheid om het leertraject te personaliseren, zodat we de vaardigheden van elke medewerker specifiek kunnen verbeteren. We kunnen voor elk pensioenfonds, elke verzekeraar of elke PPI een aparte, aanvullende e-learning ontwikkelen. Dit betekent dat medewerkers alleen de leerstof krijgen die voor hen van belang is, afhankelijk van de vraag voor welk pensioenfonds, welke verzekeraar of welke PPI zij werken. Zo kunnen ze efficiënt voorbereid worden om klanten van één of meerdere van deze instellingen te ondersteunen.

De Basis E-learning Wwft: iets voor jou?

Gevolg voor voorbeelden

De gevolgen voor de eerdere voorbeelden kunnen zijn:

 • Voorbeeld 1
  Hannah zou bijvoorbeeld 7 maatwerk e-learnings krijgen, zodat zij van iedere instelling weet wat de gevolgen zijn. Mark krijgt 1 of 2 of bijvoorbeeld 3 maatwerk e-learnings, omdat hij tijdelijk meehelpt en alleen klantvragen afhandelt voor een afgekaderd aantal pensioenfondsen.
 • Voorbeeld 2
  Ook had het mogelijk geweest om Mark juist te laten starten met de E-learning Wtp voor allround medewerkers pensioenen. Hij volgt daarna dan nog steeds alleen de maatwerk e-learning voor pensioenfonds A. Na deze 6 maanden is hij dan gemakkelijk extra op te leiden met extra maatwerk e-learnings, zodat hij breder inzetbaar is voor andere fondsen en verzekeraars en PPI’s.

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t. vaardigheden en processen

Bovenop de e-learning en de fondsenproblematiek is het mogelijk om vaardigheden en werkprocessen op te nemen in een e-learning. Medewerkers leren hiermee om het klantcontact van A tot en met Z goed af te handelen. Denk hierbij aan:

 • Het opdoen van relevante vaardigheden;
 • De verwerking in de systemen;
 • De werkprocessen goed toepassen; en
 • De behandeling van veelgestelde vragen vanuit klanten.

Voordelen voor jouw organisatie

Het doel van deze verschillende routes is duidelijk: je medewerkers leren alleen wat voor hen relevant is om een afgekaderd aantal klanten goed te kunnen bedienen. Lindenhaeghe is gewend om snel en efficiënt per medewerker te bepalen welke e-learnings hij of zij moet volgen. Jij kan ondertussen via ons dashboard de voortgang van alle deelnemers monitoren. Hetzelfde geldt voor de resultaten op een oefening of de afsluitende toets. Zo is in één oogopslag inzichtelijk waar je medewerkers staan en kan je waar nodig bijsturen.

Contact met Rogier

Heb je een vraag?

Onze collega Rogier helpt je graag verder. Neem contact met ons op via 010 - 760 11 00.

Speciaal voor verzekeraars en PPI’s

Voert jouw organisatie zelf de administratie en communicatie uit voor deelnemers en gepensioneerden? En gaan jullie de premie-uitkeringsovereenkomst uitvoeren? Speciaal hiervoor hebben wij een route gemaakt om aan te bieden als e-learning aan je medewerkers. We hebben de volgende route:

Situatie E-learning
Een medewerker werkt alleen voor één of meer verzekeraars of PPI’s die overgaan op de premie-uitkeringsovereenkomst. Wtp voor verzekeraars en PPI’s die overgaan op de premie-uitkeringsovereenkomst.
Kiwa

Optioneel: maatwerk verzekeraar en PPI

Naast de e-learning, die de basis vormt, bieden we de mogelijkheid om het leertraject te personaliseren. Zo kunnen we de vaardigheden van elke medewerker specifiek verbeteren. We kunnen een aparte, aanvullende e-learning ontwikkelen. Dit betekent dat jouw medewerkers alleen de leerstof krijgen die voor hen van belang is. Zo kunnen ze efficiënt voorbereid worden om klanten te woord te staan. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 • De kenmerken van de nieuwe pensioenregeling;
 • Wel of geen overgangsrecht;
 • Shoprecht;
 • De premie-inleg;
 • De dekking van het nabestaandenpensioen,
 • De gevolgen bij arbeidsongeschiktheid; en
 • Het beleggingsbeleid.

Optioneel: maatwerkcontent m.b.t. vaardigheden en processen

Bovenop de e-learning en de maatwerkcontent is het mogelijk om vaardigheden en werkprocessen op te nemen in een e-learning. Medewerkers leren hiermee om het klantcontact van A tot en met Z goed af te handelen. Denk hierbij aan:

 • Het opdoen van relevante vaardigheden;
 • De verwerking in de systemen;
 • De werkprocessen goed toepassen; en
 • De behandeling van veelgestelde vragen vanuit klanten.

Speciaal voor backofficemedewerkers

We hebben ook een e-learning gemaakt voor alle andere medewerkers bij een pensioenfonds, verzekeraar of PPI die niet direct met pensioenen werken, maar voor wie het wel fijn is om in eenvoudige taal binnen 2 uur op de hoogte te zijn van het nieuwe pensioenstelsel. We hebben de volgende route:

Situatie E-learning
Een backoffice medewerker werkt bij een pensioenfonds, verzekeraar of PPI en wil op hoofdlijnen op de hoogte zijn van het nieuwe pensioenstelsel. Wtp voor medewerkers zonder klantcontact (algemeen).

Wil je meer weten over onze pensioenopleidingen?

Heb je een vraag of wil je onze opleiding inzetten in jouw organisatie? Dan helpt onze collega Rogier je graag verder. Neem contact met hem op via 010 - 760 11 00.