Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Woning

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Woningmarkt

Het kabinet wil dat iedereen een passende woning kan vinden. Het maakt hierbij niet uit of een klant een woning wil huren of kopen.

Aantal woningen

Het kabinet wil 100.000 woningen bouwen per jaar. Twee derde van deze woningen zijn of betaalbare huurwoningen of betaalbare koopwoningen tot aan de kostengrens van Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Praktische tip

De kostengrens van NHG stijgt van € 325.000,- naar € 355.000,- in 2022. Leent de klant ook energiebesparende voorzieningen? Dan is de kostengrens € 376.300,- in 2022.

Verhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing afschaffen vanaf 1 januari 2023. In ruil hiervoor maakt het kabinet prestatieafspraken met woningcorporaties. Woningcorporaties moeten het budget dat hierdoor vrijkomt besteden aan:

  • de bouw van flexwoningen;
  • betaalbare huurwoningen;
  • renovatie van woningen; en
  • verduurzaming van woningen.

Tijdelijke woningen

Het kabinet wil 15.000 tijdelijke woningen bouwen per jaar. Verder wil het kabinet 15.000 woningen per jaar bouwen door kantoren om te bouwen tot woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor:

  • studenten;
  • spoedzoekers;
  • starters;
  • senioren;
  • personen met middeninkomens;
  • arbeidsmigranten; en

Willen bewoners zelf woonvormen ontwikkelen? Dan wil het kabinet hen hiervoor de ruimte geven.

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Heeft een starter een studielening? Dan is de actuele hoogte van de studielening het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypothecaire lening en dus niet langer de oorspronkelijke hoogte van de studielening.

Senioren moeten gemakkelijker een deel van hun overwaarde op hun woning kunnen opnemen.

De loan-to-value (LTV) blijft 100% tijdens de nieuwe kabinetsperiode.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Het kabinet wil een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Deze minister gaat gemeenten en provincies helpen om bouwlocaties aan te wijzen. Ook maakt de minister prestatieafspraken over het aantal te bouwen woningen met gemeenten en provincies.

Sociale huurwoning

Heeft een klant een sociale huurwoning en een laag inkomen? Dan wordt de huur verlaagd voor deze klant. Heeft een klant een sociale huurwoning en een hoog inkomen? Dan wordt de huur stap voor stap verhoogd voor deze klant tot aan een huur die past bij de markt.

Middenhuurwoning

Heeft een klant een middeninkomen en een middenhuurwoning? Dan moet de huur voor de klant betaalbaar blijven. Het kabinet wil een huurprijsbescherming invoeren voor deze huurders. Wil een klant naar de Huurcommissie stappen? Dan wordt de weg hiernaartoe gemakkelijker.

Starters

Starters krijgen hulp om een woning te kopen. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen.

Praktische tip

Een premie A-woning is een sociale koopwoning. De koper kan deze woning alleen kopen als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Denk hierbij aan leeftijd en aan inkomen. Voldoet de koper aan de voorwaarden? Dan krijgt de koper subsidie vanuit de overheid als hij deze woning koopt.

Verduurzaming

Het kabinet wil woningen en bedrijven verduurzamen. Dit wil het kabinet doen door woningen en kantoorpanden beter te isoleren en duurzaam te verwarmen. Het kabinet wil woningeigenaren, verhuurders en bedrijven hierbij helpen.

Nationaal isolatieprogramma

Het nationaal isolatieprogramma gaat mensen helpen om hun woning te isoleren. Het nationaal isolatieprogramma loopt minimaal tot 2030. Mensen worden actief benaderd vanuit het programma. Personen met de slechtst geïsoleerde woningen worden als eerste benaderd. Heeft een persoon een laag inkomen of een middeninkomen? Dan krijgt de klant extra ondersteuning.

Isolatie

Verhuurders met een slecht geïsoleerde huurwoning moeten deze huurwoning beter isoleren. Een verhuurder mag een slecht geïsoleerde huurwoning in de toekomst namelijk niet meer verhuren. VvE’s, woningeigenaren en het mkb krijgen toegang tot het Warmtefonds. Het moet namelijk makkelijker worden om te verduurzamen.

Hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp moet vaker ingezet gaan worden om de woning te verwarmen.

Praktische tip

Het kabinet was al van plan om geld beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van woningen van 2022 tot en met 2024. Woningeigenaren kunnen hierdoor een vergoeding aanvragen van € 1.000,- tot € 2.100,- voor het kopen van een hybride warmtepomp.

Duurzaam warmtenet

Wijken gaan mogelijk over op een duurzaam warmtenet als dit financieel aantrekkelijk is. Woningeigenaren krijgen hiervoor subsidie, waardoor het voor deze klanten betaalbaar is om aangesloten te worden op een warmtenet.

Groen gas

Het kabinet voert verder in het gasnet een bijmengverplichting in voor groen gas vanaf 1 januari 2023.

Minister voor Klimaat en Energie

Er komt een minister voor Klimaat en Energie die verantwoordelijk wordt voor het klimaatbeleid.

Klimaat- en transitiefonds

Het kabinet stelt een aanvullend klimaat- en transitiefonds beschikbaar van € 35 miljard voor de komende 10 jaar. Dit fonds is ook bedoeld voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate