Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Schulden

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Investering

Het kabinet wil ieder jaar € 500 miljoen investeren in onder andere het aanpakken van armoede en schulden.

Schuldenaanpak

Het kabinet gaat ook in de komende periode door met de brede armoede- en schuldenaanpak.

Het kabinet wil dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, vermindert met 50% in de komende 4 jaar. Verder bekijkt het kabinet iedere 4 jaar opnieuw de hoogte van het sociaal minimum, om te kunnen controleren of het sociaal minimum nog hoog genoeg is om van te leven.

Vroegsignalering

Het kabinet wil aandacht besteden aan financieel onderwijs, preventie en vroegsignalering. Het doel hiervan is om te voorkomen dat mensen schulden krijgen. Heeft iemand al schulden? Dan wil de overheid dat deze persoon eerder geholpen wordt. De maatschappelijke organisaties kunnen helpen door mensen met financiële problemen eerder te herkennen en de informatie door te geven, zodat deze mensen hulp krijgen.

Schuldhulpverleningstraject

Het kabinet wil de duur van een schuldhulpverleningstraject korter maken en de toegang tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) verbeteren. Het kabinet wil ook dat problematische schulden sneller worden opgelost door meer mogelijkheden te geven om een schuldregeling af te kunnen spreken.

Kwaliteit

Het kabinet wil de eisen voor een beschermingsbewindvoerder strenger maken. Ook wil het kabinet dat een schuld niet te hoog wordt door extra kosten. Het kabinet wil een maximum bedrag voor verhogingen, rente- en incassokosten. De overheid wil een beter incassosysteem dat problematische schulden duurzaam oplost en meer aandacht heeft voor de mensen zelf. Schuldeisers mogen vorderingen niet meer doorverkopen om hiermee zelf geld te verdienen.

Praktische tip

  • Deelnemers aan het Landelijk Convenant Vroegsignalering melden een betalingsachterstand bij de gemeente. Dit wordt gedaan bij een betalingsachterstand waarbij minimaal één betalingsherinnering is verstuurd. Bij woningverhuur geldt deze regel bij een betalingsachterstand vanaf 30 dagen.
  • De termijn van de goede trouw-toets bij de Wsnp wordt verkort van 5 jaar naar 3 jaar.
  • Klik hier voor meer informatie over de hoogte van de incassokosten die een incassokantoor in rekening mag brengen.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Het kabinet wil de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire sneller en beter maken. Het kabinet heeft samen met gemeenten, slachtoffers en andere betrokken organisaties gezocht naar oplossingen. Het doel is om de hersteloperatie beter aan te sluiten bij de wensen van de slachtoffers.

Het kabinet stelt de volgende aanpassingen voor in de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire:

  • De slachtoffers krijgen eerder persoonlijk contact.
  • De rol van gemeenten wordt groter, met onder andere een vast contactpersoon voor de slachtoffers en gerichte hulp.
  • De slachtoffers krijgen hulp bij het emotioneel herstel.

 

De slachtoffers willen rust en duidelijkheid. Het kabinet wil daarom:

  • meer aandacht geven aan precies werken;
  • meer rekening houden met de verschillende wensen van de slachtoffers; en
  • bredere hulp bieden naast financiële hulp.

De hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire zal in ieder geval tot en met 2023 doorgaan en misschien nog langer.

Klik hier voor meer informatie over de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de regelingen voor de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Overige onderwerpen

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate