Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug
Regeerakkoord

Woning

Woning

Het nieuwe kabinet zal de woningbouw en de energietransitie een grote impuls moeten geven. Er komt een coördinerend minister voor ruimtelijke ordening en voor de vraag op welke locatie welke hoeveelheid woningen gebouwd moeten worden. Het gaat met name om woningen voor: 

 • jongeren; 
 • ouderen;  
 • kleinere huishoudens; en 
 • dak- en thuislozen. 

Koopwoningen

Het nieuwe kabinet zal de volgende maatregelen voorstellen: 

 • De eigen woning blijft in box 1. 
 • De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven onveranderd. 
 • Een maximering van de stijging van de gemeentelijke woonlasten; onroerendezaakbelasting (OZB). 
 • Voldoende koopwoningen voor ouderen. 
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om huurders hun sociale huurwoning te kopen (sociale koop). 

Betaalbaarheid

Het nieuwe kabinet zal verder voorstellen: 

 • Minimaal 30% van de nieuwbouw moet sociale huur zijn. 
 • Twee derde van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn voor middeninkomens. 
 • Maatregelen om private huur, middenhuur en vrije huur aantrekkelijker te maken. 
 • Stimulering van de bouw van (private) huurwoningen door vermindering van regeldruk en belastingdruk. 
 • Bindende afspraken met woningbouwcorporaties over middenhuur. 

Versnelling van de bouw

Het nieuwe kabinet zal verder voorstellen: 

 • Het aanpakken van het woningtekort in Nederland door structureel 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. 
 • Nieuwe grootschalige woningbouwlocaties rond bestaande infrastructuur. 
 • Bevorderen van coöperatief wonen. Een wooncoöperatie is een vereniging waarin bewoners samen eigenaar zijn van hun woningen en zelf beslissingen nemen over beheer en onderhoud, zonder winstoogmerk. Het doel is om betaalbaar en aangenaam wonen mogelijk te maken voor de leden. 

Extra maatregelen

Verder zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen nemen:

 • Bevordering van de rol van woningcorporaties in de lage middenhuur.
 • Beter gebruik van de bestaande woningvoorraad door herbestemming van gebouwen. Denk hierbij aan kantoorpanden, optopping, splitsing, woningdelen en recreatiewoningen.
 • Versterken van de positie van starters en kwetsbare groepen op de woningmarkt.

Tijdschema

Het nieuwe kabinet zal rekening houden met de volgende tijdslijnen: 

 • Woontop in 2024 om afspraken te maken over woningbouwplan. De Woontop is een overleg tussen overheid en andere partijen om de woningbouw te verbeteren. 
 • Bouw van 100.000 woningen per jaar vanaf 2025. 
 • Jaarlijkse evaluatie van de voortgang. 

Praktische tip

De bouw van 100.000 woningen per jaar is niet nieuw vergeleken met het vorige kabinet. Wel nieuw is dat het nieuwe kabinet een Woontop organiseert. Ook pensioenfondsen nemen hieraan deel. Hierdoor kan het zijn dat pensioenfondsen mee investeren in het realiseren van betaalbare woningen.

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden