Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug
Regeerakkoord

Werk

Werk

Het nieuwe kabinet zal gaan werken aan het ontlasten van alle Nederlanders vanaf 2025. Hiervoor zijn maatregelen nodig, die zich richten op zekerheid en deelname aan de arbeidsmarkt. 

Het gaat om de volgende maatregelen: 

 • Zelfstandigen
  Het nieuwe kabinet zal zzp’ers meer gaan helpen met een zelfstandigenbeleid.
   
 • Uitzendsector
  Het nieuwe kabinet zal de uitzendsector gaan reguleren, zodat misstanden en schijnzelfstandigheid kunnen worden tegengegaan.
   
 • Vaste contracten
  Het nieuwe kabinet zal vaste contracten voor werknemers gaan stimuleren.
   
 • Hervorming WW
  Het nieuwe kabinet wil de WW gaan hervormen. Hierbij denkt het nieuwe kabinet aan: 
  • een langere opzegtermijn voor arbeidscontracten samen met een poortwachterstoets WW bij het UWV; en 
  • een kortere WW-duur tot 18 maanden.
    
 • Beperking compensatie transitievergoeding
  Het nieuwe kabinet zal de compensatie transitievergoeding door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan beperken tot kleine werkgevers. Werkgevers met minimaal 25 werknemers kunnen dan geen compensatie transitievergoeding meer krijgen. Deze maatregel moet ingaan vanaf 1 juli 2026.
   
 • Verhoging premie Algemeen Werkloosheidsfonds
  Het nieuwe kabinet zal de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds voor vaste en flexibele contracten met 0,1%-punt verhogen. Deze maatregel moet ingaan vanaf 2026.

Wetten

Om de plannen van het nieuwe kabinet te kunnen uitvoeren, moeten er twee nieuwe wetten komen: 

 • Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR)
  Deze wet maakt het makkelijker om te bepalen of er sprake is van een arbeidsrelatie. Dit kan werknemers meer rechten geven in een situatie van schijnzelfstandigheid.
   
 • Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA)
  Deze wet reguleert de uitzendsector en stelt regels op voor bijvoorbeeld uitzendbureaus. 

Praktische tips

Het stimuleren van vaste contracten voor werknemers kan voordelen en nadelen hebben voor een werkgever. Er gelden ook allerlei verplichtingen voor de werkgever. Bekijk deze voordelen en nadelen eens op de website van de Kamer van Koophandel. Je kunt ze gebruiken in de adviespraktijk.

Klik hier voor meer informatie over schijnzelfstandigheid op de website van de Belastingdienst.

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden