Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug
Regeerakkoord

Sociale Zekerheid

Sociale zekerheid

Zorg

Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en hogere kosten is toegang tot de zorg niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om dit te verbeteren, zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen voorstellen: 

 • Eigen risico
  Het eigen risico wordt verlaagd naar € 165,-. Dit kan pas vanaf 2027, omdat het huidige eigen risico van € 385,- vaststaat tot en met 2026. Ook wordt het eigen risico maximaal € 50,- per behandeling.  
 • Versterking eerstelijnszorg
  De positie van eerstelijnszorg moet worden versterkt door het verbeteren van onderlinge samenwerkingen tussen de huisarts, wijkverpleging en mantelzorgers. 
 • Elektronisch patiëntendossier
  Een patiëntendossier moet veilig en digitaal worden opgeslagen. Ook moet een patiëntendossier makkelijk kunnen worden gedeeld met zorgverleners. Belangrijk hierbij is de privacy en gegevensbeveiliging van de gegevens. 
 • Zorgpolis
  De voorwaarden van de zorgpolis moeten duidelijk zijn op het moment dat de verzekeringnemer de polis afsluit. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal hierop toezien. 

Daarnaast zal het kabinet de volgende maatregelen voorstellen: 

 • Ouderenzorg
  Om de ouderenzorg te verbeteren, wordt jaarlijks € 600 miljoen beschikbaar gesteld vanaf 2027. 
 • Indicatie wijkverpleging
  Bij niet-gecontracteerde wijkverpleging wordt de indicatie voor zorg door een onafhankelijke deskundige gesteld. 
 • Digitale zorg
  Bestaande digitale zorgtoepassingen in de wijkverpleging, verpleegzorg en gehandicaptenzorg worden sneller en breder toegepast. 
 • Arbeidsongeschikten
  De tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt afgeschaft, omdat het eigen risico wordt verlaagd. 

Verder zal het nieuwe kabinet werken aan: 

 • Aanpakken van fraude in de zorg. 
 • Regionale afspraken tussen ziekenhuizen over bereikbaarheid bij acute zorg en het behouden van streekziekenhuizen. 
 • Controleren van de zorg op onnodige behandelingen en behandelingen die niet werken. 
 • Afstemming tussen zorgwetten in de uitvoering om de zorg in de keten op de best mogelijke plek te laten plaatsvinden. 
 • Investeren in betere ouderenzorg, bijvoorbeeld investeren in zorgplekken en verpleegplekken. 
 • Een nieuwe aanpak voor vaccinaties, vooral voor de bescherming van kinderen. 
 • Samenwerking tussen zorg- en hulpverleners om mensen in de laatste levensfase de beste zorg te geven. Hiervoor wordt gekeken of er in de wetten regels kunnen komen die dit recht op zorg garanderen. 

Kinderopvang

Het nieuwe kabinet zal de stelselherziening kinderopvang doorzetten. Kinderopvang wordt bijna gratis voor werkende ouders. De verantwoordelijkheid voor kinderopvang gaat naar kinderopvangorganisaties. 

Kinderopvangtoeslag

Het nieuwe kabinet zal de maximum uurprijs van de vergoeding voor kinderopvang voor 1 jaar niet indexeren in 2026. 

Kindgebonden budget

Het nieuwe kabinet zal voor het kindgebonden budget jaarlijks 300 miljoen beschikbaar stellen vanaf 2025. 

Huurtoeslag

Het nieuwe kabinet zal voor de huurtoeslag jaarlijks 500 miljoen beschikbaar stellen vanaf 2025. 

Wettelijk minimumloon

Het nieuwe kabinet zal de verhoging van het wettelijk minimumloon terugdraaien. Het wetsvoorstel voor de minimumloonsverhoging van 1,2% vanaf 1 juli 2024 is al weggestemd door de Eerste Kamer. 

Praktische tip

Het verlagen van het eigen risico kan tot gevolg hebben dat de nominale premie, inkomensafhankelijke bijdrage en zorgtoeslag stijgen. Wat de plannen van het nieuwe kabinet precies voor gevolgen hebben voor de hoogte hiervan, is nog niet bekend.

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden