Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug
Regeerakkoord

Overig

Overig: Studenten pechgeneratie

Het nieuwe kabinet zal de studiebeurs behouden. Studenten die hebben gestudeerd onder het sociaal leenstelsel, krijgen een extra eenmalige tegemoetkoming. Hiermee kan deze pechgeneratie de opgelopen schulden sneller afbouwen.  

Overig: Duurzaamheid

Het nieuwe kabinet zal minder afhankelijk moeten worden van onbetrouwbare landen voor energie. Verder zal het nieuwe kabinet verduurzaming van de economie stimuleren. Het nieuwe kabinet zal verder ook mensen met een laag of middeninkomen en kleine ondernemers helpen met de verduurzaming van hun woningen, bedrijfspanden en mobiliteit.  

 • Hulp bij verduurzaming van woningen en bedrijfspanden
  Er wordt speciale aandacht besteed aan mensen die te maken krijgen met een hogere energierekening door aansluiting op een warmtenet.  
 • Geen verplichte labelsprongen naar hoger energielabel voor koopwoningen
  De verplichting om energielabels te verbeteren met een aantal stappen bij verkoop of verhuur van een woning, wordt voorlopig opgeschort. Dit betekent dat er geen extra druk komt op huiseigenaren om hun woning te verduurzamen als ze deze willen verkopen of verhuren. 
 • Geen verplichte warmtepomp bij ketelvervanging
  De plannen om vanaf 2026 verplicht een warmtepomp te installeren bij het vervangen van een cv-ketel, worden ingetrokken. Hiermee behoudt een woningeigenaar de keuzevrijheid om te bepalen welke verwarmingstechniek het beste past bij de woning en de financiële situatie. 
 • Afschaffen salderingsregeling
  Het nieuwe kabinet wil de salderingsregeling voor kleinverbruikers afschaffen vanaf 1 januari 2027.  

Praktische tips

 • Deze maatregelen laten zien dat het nieuwe kabinet vooral lage inkomens en middeninkomens wil ondersteunen in de energietransitie.  
 • De Eerste Kamer heeft dit jaar nog een wetsvoorstel verworpen om de salderingsregeling af te bouwen. De plannen van het nieuwe kabinet gelden alleen voor kleinverbruikers.  

Overig: CDD, Cyber, Privacy

Cyber

Om cybercriminaliteit tegen te gaan, zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen treffen:  

 • De nationale veiligheid wordt beschermd door veiligheidsdiensten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Door de digitale ontwikkelingen worden de bevoegdheden van deze diensten in de wetgeving aangepast. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt zo snel mogelijk aangepast.  
 • De digitale dreiging van cybercriminelen wordt steviger aangepakt. De overheid, veiligheidsdiensten, wetenschap en bedrijven gaan meer samenwerken om deze dreiging te bestrijden. Cybercriminelen krijgen hogere straffen en de veiligheidsdiensten krijgen meer bevoegdheden om economische spionage tegen te gaan. In belangrijke sectoren wordt apparatuur uit risicolanden verboden en spionage wordt strenger bestraft. 
 • Het nieuwe kabinet zal investeren in verbeteringen van de inlichtingendiensten en de cyberveiligheid van Defensie.  

Privacy

Het nieuwe kabinet zal vooral inzetten op de voordelen van AI. Er komen voorwaarden voor veiligheid, privacy en rechtsbescherming. De kennis van digitalisering binnen de overheid wordt versterkt. De maatschappij wordt weerbaar gemaakt tegen verkeerde informatie en deepfakes. 

CDD

Om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan, zal het nieuwe kabinet de volgende maatregelen treffen:  

 • Het nieuwe kabinet zal corruptie in heel Nederland strenger bestrijden. Dit wordt gedaan door het weerbaarder maken van medewerkers tegen corruptie en door het medewerkers makkelijker te maken om misstanden te melden. Ook worden ICT-systemen beter beveiligd om corruptie te voorkomen. 
 • Het nieuwe kabinet zal georganiseerde criminaliteit strenger aanpakken. De aanpak voor anti-witwassen wordt versterkt. De informatie die overheidsinstanties met elkaar delen wordt verbeterd. Hierbij moet de privacy van de burger worden beschermd. Ook moeten burgers die geen kwade bedoelingen hebben, niet worden geconfronteerd met langdurige verzoeken bij het openen van een bankrekening, starten van een onderneming of kopen van een huis. De ‘patseraanpak’ wordt toegevoegd aan het preventiebeleid. De ‘patseraanpak’ houdt in dat zichtbare uitingen van crimineel verkregen rijkdom in beslag worden genomen, zoals dure auto’s en sieraden.  
 • Het nieuwe kabinet zal werken aan een verbod op ongewenste buitenlandse financiering van Nederlandse organisaties. De Wet transparantie maatschappelijke organisaties wordt verder behandeld. Rechtspersonen die gelinkt zijn aan verboden terroristische organisaties in de EU, worden ook in Nederland verboden. Aanzetten tot geweld, verheerlijken van terroristische daden en openlijke steunbetuiging aan terroristische organisaties worden strafbaar met een hoge maximumstraf. 

Overig: Constitutioneel hof

Het nieuwe kabinet zal een constitutioneel hof invoeren. Hiermee moeten de grondrechten van burgers worden versterkt. Dit moet ook het vertrouwen van burgers in de politiek en de overheid verbeteren. Een constitutioneel hof toetst namelijk of nieuwe wetten voldoen aan de Grondwet.  

Daarnaast wordt het toetsingsverbod geschrapt. Dit betekent dat rechters ook mogen oordelen of wetten en verdragen aan de Grondwet voldoen. 

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden