Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug
Regeerakkoord

Belasting

Belasting

Het nieuwe kabinet zal gaan werken aan het ontlasten van alle werkende Nederlanders vanaf 2025. Het nieuwe kabinet zal zich vooral richten op de middeninkomens, ondernemers en mensen met een laag inkomen. 

Het gaat om de volgende maatregelen: 

 • Verlagen belastingdruk werkenden
  Er moeten lagere lasten komen op arbeid door bijvoorbeeld het verlagen van de belastingdruk.
   
 • Verbetering koopkracht middeninkomens
  Het nieuwe kabinet zal de lasten verlichten voor werkende middeninkomens. Hiervoor denkt het nieuwe kabinet aan een extra belastingschijf in de inkomstenbelasting.
   
 • Hulp voor mensen met laag inkomen
  Er moet meer hulp komen voor bepaalde groepen mensen met een laag inkomen.
   
 • Verbetering sociale zekerheid, belastingen en toeslagen
  Werken moet meer lonen en hiervoor moeten de sociale zekerheid, belastingen en toeslagen worden hervormd.
   
 • Toekomstplan
  Het nieuwe kabinet zal gaan werken aan een nieuw toeslagen- en belastingstelsel.
   
 • Geen afbouw dubbele heffingskorting in bijstand
  Het nieuwe kabinet zal de afbouw van de dubbele heffingskorting in de bijstand gelijk laten voor de belastingjaren 2025 tot en met 2027.
   
 • Verlaging tarief box 3
  Het nieuwe kabinet zal het tarief van box 3 verlagen. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat.

Praktische tip

De plannen in het Regeerakkoord wijken af van de plannen van het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota.

Niets missen rondom jouw vakbekwaamheid?

Meld je dan aan voor onze Vakbekwaamheidsupdate.

Aanmelden