Nieuwe arbeidswet

Nieuwe arbeidswet is ingegaan: wat zijn de gevolgen voor scholing Wft?

Nieuwsbericht

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is vandaag ingegaan. Eén van de onderdelen gaat over scholing. Werkgevers moeten in het vervolg ‘verplichte scholing’ gratis aanbieden aan hun medewerkers. Waarbij gratis aanbieden dan verder gaat dan alleen de kosten van de opleiding: ook alle studie-uren komen voor rekening van de werkgever! Daarnaast mag voor deze scholing geen studiekostenbeding meer worden aangegaan. Gebeurt dat toch, dan is deze nietig (hetzelfde geldt voor lopende studiekostenbedingen).

Aangezien het een nieuwe wet is, zijn er nog veel praktische zaken onduidelijk. Een cruciale vraag voor onze sector is dan ook: Kan scholing Wft als ‘verplichte scholing’ worden aangemerkt?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben wij een aantal acties ondernomen. Zo hebben we:

  • Zelf de wetgeving geraadpleegd: onze eerste indruk ‘Dit raakt Wft: als Wft er niet onder valt, wat valt er dan wél onder?’ veranderde door wat wij tegenkwamen;
  • Juristen geraadpleegd en dat leidde tot het inzicht dat Wft ‘in beginsel’ geen verplichte scholing is (dit kan wanneer er een cao van toepassing is, anders zijn);
  • Bijeenkomsten voor hr- en compliance-medewerkers uit de branche georganiseerd om onze kennis te delen en samen meer te weten te komen; en
  • Vragen aan het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid gesteld die inmiddels gedeeltelijk zijn beantwoord.

Onze conclusie: Wft-initieel valt in beginsel niet (!) onder de definitie ‘verplichte scholing’!

Daarbij moet wél worden opgemerkt dat het altijd afhangt van de specifieke omstandigheden: een rechter zal zich hierover moeten buigen om tot een oordeel te komen. Hier schuilt dus nog veel vaagheid in. Ook in andere branches zoals de advocatuur, zien wij veel vragen en kunnen ook andere gerenommeerde partijen geen 100% zekerheid krijgen.

De gevolgen voor scholing Wft

Nu de nieuwe arbeidswet is ingegaan, worden de eerste gevolgen voor de scholing Wft zichtbaar. Zo zien we grote verschillen tussen organisaties in hoe zij invulling geven aan de nieuwe wetgeving. Organisaties die, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt, ‘goed werkgeverschap’ zwaar wegen volgen vaker de gedachte van de nieuwe wet en laten medewerkers bijvoorbeeld onder werktijd studeren, kijken goed naar het verminderen van studiebelasting en vergoeden alle kosten. Andere organisaties laten het financiële aspect zwaar meewegen en beoordelen scholingsverzoeken van medewerkers kritischer dan voorheen of verlichten de opleidingseisen waaraan medewerkers moeten voldoen. Een wetswijziging die bedoeld was om werknemers meer duidelijkheid en zekerheid te bieden, lijkt soms dus te resulteren in het onbedoelde effect van ‘meer zekerheid op minder’.

Wij hebben gemerkt dat we organisaties goed kunnen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Welke beslissing je ook neemt: met ons Wft-studiemateriaal slagen je medewerkers in één keer, in een zo kort mogelijke tijd én vanwege de verschillende leervormen die wij bieden blijft het leren ook nog eens leuk. Hierdoor voorkom je herexamens en houd je de verletkosten laag. Goed werkgeverschap en financiën gaan zo ‘hand in hand’. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Rebecca gaat hierover graag met je in gesprek.

Tot slot

Het Ministerie van SZW heeft nog niet gereageerd op vragen over Permanent Actueel (wat een open norm is, maar wel een verplichting kent om er invulling aan te geven) en het afleggen van het examen zelf (bijvoorbeeld een PE-examen, waarvan de scholing niet verplicht is maar het examen wel).

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en blijft initiatieven ondernemen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Dit nieuws is ook gedeeld door VVP.

Overig nieuws

Interview met de oprichters van Lindenhaeghe
Nieuwsbericht
Samen met de oprichters Mike en Patrick blikken we terug...
Interview met Daniëlle Holleman van SuperGarant
Nieuwsbericht
We gingen in gesprek met Daniëlle Holleman over hoe zij...
Meer vraag naar pensioenopleidingen
Nieuwsbericht
Er is veel te doen in het nieuws over het nieuwe pensioenstelsel.