Informatiesessie nieuw pensioenstelsel door Rogier

Financiële sector draagt grote verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening rondom nieuw pensioenstelsel

Nieuwsbericht

Het nieuwe pensioenstelsel raakt miljoenen Nederlanders. De sector heeft een grote verantwoordelijkheid om goed uit te kunnen leggen wat er verandert, tot aan de precieze gevolgen per klant aan toe. Het gaat hier om de gevolgen voor de pensioenopbouw, maar bijvoorbeeld ook die voor de hypotheek. Aangezien verschillende onderdelen uit de stelselwijziging al zijn ingegaan sinds 1 juli 2023 en een deel zelfs met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023, moeten organisaties nu al in beweging komen. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseren wij in september gratis online informatiesessies voor managers van teams die geraakt worden door deze stelselwijziging.

Financieel adviseur krijgt nu al te maken met klantvragen

Het life-event pensionering speelt nu al een belangrijke rol tijdens de hypotheekgesprekken. Het bedrag ineens gaat naar verwachting op 1 juli 2024 in. Dit heeft de minister op 5 juli 2023 bekendgemaakt. Deelnemers die hiervan gebruik gaan maken zullen zes maanden eerder de eerste communicatie hierover ontvangen vanuit de pensioenuitvoerder. Het bedrag ineens kan ook gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek of een consumptief krediet. Is de hypothecaire lening nog niet volledig afgelost na de pensioeningangsdatum van de klant? Dan is het nu al belangrijk om de doelen van de klant over het bedrag ineens te inventariseren, zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het advies.

De financieel adviseur is geen pensioenadviseur, maar heeft wel te maken met het pensioeninkomen in de dagelijkse adviespraktijk. Voor de meerderheid van de pensioengerechtigden is de pensioenuitkering straks variabel. Dat kan bij klanten zorgen voor onzekerheid en onduidelijkheid. Edwin, onze Commercieel Directeur zegt hierover: “De klant zal behoefte hebben aan een financieel professional die haarfijn weet uit te leggen wat er is veranderd, wat de gevolgen van de veranderingen zijn voor de deelnemer en wat de impact van de keuzes is voor de betreffende deelnemer. Als manager heb je een belangrijke taak om je team hierop voor te bereiden.”

Ook andere financieel professionals medeverantwoordelijk voor goede dienstverlening

Het is duidelijk dat er vooral een belangrijke taak voor de financieel adviseur ligt door de wijzigingen in de derde pijler, het bedrag ineens, de wijzigingen in het nabestaandenpensioen en de gevolgen van het variabele pensioeninkomen op de betaalbaarheid van de hypothecaire lening. Omdat het nieuwe pensioenstelsel zoveel mensen raakt, zullen echter ook veel andere professionals in de financiële sector met vragen te maken krijgen. Rogier, Inhoudsdeskundige bij Lindenhaeghe licht toe: “Om de financieel adviseur zo goed mogelijk te ondersteunen, zal ook de ondersteuner van de financieel adviseur op hoofdlijnen moeten weten wat er wijzigt en waar de klant de verschillende documenten kan opvragen. En wat dacht je van de financieel zorgverlener? Kan een cliënt het bedrag ineens ook gebruiken voor het aflossen van schulden? Hoe ga je hierbij om met het variabele pensioeninkomen van de cliënt?” Rogier vervolgt: “De pensioenadviseur mag ook gelijk aan de slag. Wil een werkgever zonder pensioenregeling een nieuwe pensioenregeling? Dan moet die pensioenregeling nu al voldoen aan de Wtp. Daarnaast moeten alle pensioenregelingen worden aangepast. Onder andere door de gewijzigde toetredingsleeftijd naar 18 jaar en door de wijzigingen in het nabestaandenpensioen.”

Lindenhaeghe organiseert online informatiesessies

Het is dus zaak om nu al in beweging te komen. “Organisaties staan voor een flinke uitdaging om al hun medewerkers op tijd geschoold te hebben om gereed te zijn voor alle klantvragen die gaan komen”, zegt Edwin. “Sterker nog, deelnemers kunnen zelfs nu al vragen hebben over wat de wijzigingen voor hen betekenen. Als organisatie moet je hierop wel het juiste antwoord paraat hebben.” Edwin vervolgt: “Om organisaties hierbij op weg te helpen, organiseren wij in september een aantal gratis online informatiesessies voor managers. Tijdens deze sessies richten wij ons op de belangrijkste wetswijzigingen en de rol van de manager hierbij. Hierbij maken wij onderscheid in verschillende doelgroepen, te weten klantcontactmedewerkers bij een pensioenuitvoerder, financieel adviseurs gericht op hypotheken en pensioenadviseurs.”

Edwin sluit af: “Voor financieel professionals liggen er nu al veel advieskansen, zeker omdat veel wijzigingen al zijn ingegaan of het komende jaar ingaan, maar nu al in de adviezen moeten worden meegenomen. Wij roepen daarom alle organisaties én financieel professionals op om zich nu al goed te informeren over het nieuwe pensioenstelsel en deze kennis te delen met hun klanten. Zo kunnen we samen zorgen voor een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en een goed pensioen voor iedereen. Door de wijzigingen in de derde pijler, die deels met terugwerkende kracht zijn ingegaan, is een goed pensioen voor iedereen ook echt mogelijk geworden. Naast de informatiesessies voor managers, ondersteunen wij ook de professionals hierbij via onze gratis informatiewebsite. Daarnaast bieden wij e-learnings aan per doelgroep, zodat financieel professionals hun kennis over het nieuwe pensioenstelsel kunnen ontwikkelen, versterken en verdiepen.”

Ben jij als manager verantwoordelijk voor een team dat geraakt wordt door deze stelselwijziging en wil je graag deelnemen aan onze informatiesessie? Meld je dan snel aan via onze website.

Dit nieuws is ook gedeeld door VVP.

Overig nieuws

Prinsjesdag Totaaloverzicht 2023
Nieuwsbericht
Voor alweer de 11e keer op rij wordt het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht.
FOI wordt onderdeel van de Lindenhaeghe Groep
Nieuwsbericht
Vol trots kondigen wij aan dat FOI, hét opleidingsinstituut gespecialiseerd in...
Onze nieuwe collega’s Shahen & Denzel
Interview
Shahen werkte bijna 8 jaar als verzekeringsadviseur op Curaçao. Haar verhuizing naar Nederland was...