Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.

Beloningen

We raden je aan je scherm te draaien voor optimale weergave.
Update

De cijfers in onderstaande tabellen gelden vanaf 1 juli 2023.

Een curator, bewindvoerder of mentor neemt beslissingen voor de persoon die onder curatele, bewind of mentorschap staan. De curator neemt als wettelijk vertegenwoordiger beslissingen over zowel geld en goederen (financiële zaken) als de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen die onder het bewind vallen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Algemene beloningen

De beloning voor een curator, bewindvoerder of mentor wordt door de kantonrechter vastgesteld volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De jaarbeloning en de beloning voor aanvangswerkzaamheden staan in de tabellen in de volgende paragrafen.

Beloning voor verhuizing, verkoop of ontruiming van een woning* € 366,-
Beloning voor het beheren van een persoonsgebonden budget € 549,-
Beloning voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording
bij één benoeming**
€ 220,-
Beloning voor het opmaken van de eindrekening en -verantwoording
bij benoeming gemeenschap van goederen**
€ 264,-

*De bewindvoerder krijgt alleen een beloning voor verhuizing als er geen mentor is. De mentor krijgt deze beloning alleen voor een verhuizing.
**De beloning voor eindrekening en -verantwoording geldt niet op mentorschap.

Beloning bij één benoeming

Curator

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting)* € 2.241,-
Jaarbeloning problematische schulden € 2.568,-
Jaarbeloning na jeugdhulp € 2.568,-
Jaarbeloning zowel problematische schulden als na jeugdhulp € 2.899,-
Jaarbeloning bij vermogen boven € 1.000.000,- 0,75% vermogen
Aanvangswerkzaamheden € 1.054,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand budgetbeheer € 923,-

* De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de 1e of de 16e dag van de maand van benoeming. Dit geldt niet alleen voor curatoren, maar ook voor bewindvoerders en mentoren. De beloning wordt in maandelijkse termijnen betaald.

Bewindvoerder

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 1.245,-
Jaarbeloning problematische schulden € 1.611,-
Jaarbeloning bij vermogen boven € 1.000.000,- 0,75% vermogen
Aanvangswerkzaamheden € 586,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand budgetbeheer € 439,-

Mentor

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 1.245,-
Jaarbeloning na jeugdhulp € 1.611,-
Aanvangswerkzaamheden € 586,-

Beloning bij benoeming gemeenschap van goederen

Curator

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 3.235,-
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden € 3.419,-
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp € 3.529,-
Jaarbeloning één curatele met zowel problematische schulden als na jeugdhulp € 3.712,-
Jaarbeloning twee curatelen, beiden met problematische schulden € 3.602,-
Jaarbeloning twee curatelen, waarvan één met problematische schulden
en één na jeugdhulp
€ 3.712,-
Jaarbeloning twee curatelen met problematische schulden, waarvan
één na jeugdhulp
€ 3.894,-
Jaarbeloning twee curatelen, beiden na jeugdhulp € 3.822,-
Jaarbeloning twee curatelen na jeugdhulp, waarvan één met
problematische schulden
€ 4.004,-
Jaarbeloning twee curatelen zowel met problematische schulden
als na jeugdhulp
€ 4.188,-
Aanvangswerkzaamheden € 1.523,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan beide curatelen budgetbeheer € 1.376,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan één curatele budgetbeheer € 1.449,-

Bewindvoerder

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 1.493,-
Jaarbeloning één bewind met problematische schulden € 1.713,-
Jaarbeloning twee bewinden met problematische schulden € 1.932,-
Aanvangswerkzaamheden € 703,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan beide bewinden budgetbeheer € 526,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan één bewind budgetbeheer € 616,-

Mentor

Jaarbeloning (incl. onkostenvergoeding, excl. omzetbelasting) € 2.241,-
Jaarbeloning één mentorschap na jeugdhulp € 2.568,-
Jaarbeloning beide mentorschappen na jeugdhulp € 2.899,-
Aanvangswerkzaamheden € 1.054,-

Curator en bewindvoerder

Jaarbeloning één curatele en één bewind € 2.489,-
Jaarbeloning één curatele en één bewind met problematische schulden € 2.709,-
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één bewind € 2.672,-
Jaarbeloning één curatele en één bewind, beiden met problematische schulden € 2.891,-
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind € 2.818,-
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind met
problematische schulden
€ 3.038,-
Jaarbeloning één curatele zowel na jeugdhulp als met problematische
schulden en één bewind
€ 3.002,-
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één bewind, beiden met
problematische schulden
€ 3.221,-
Aanvangswerkzaamheden € 1.171,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan zowel de curatele
als het bewind budgetbeheer
€ 1.010,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan de curatele budgetbeheer € 1.099,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan het bewind budgetbeheer € 1.083,-

Curator en mentor

Jaarbeloning één curatele en één mentorschap € 3.235,-
Jaarbeloning één curatele en één mentorschap na jeugdhulp € 3.565,-
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één mentorschap € 3.565,-
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één mentorschap
na jeugdhulp
€ 3.894,-
Jaarbeloning één curatele na jeugdhulp en één mentorschap € 3.529,-
Jaarbeloning één curatele en één mentorschap, beiden na jeugdhulp € 3.857,-
Jaarbeloning één curatele zowel problematische schulden als na jeugdhulp
en één mentorschap
€ 3.857,-
Jaarbeloning één curatele met problematische schulden en één mentorschap
beide na jeugdhulp
€ 4.188,-
Aanvangswerkzaamheden € 1.523,-
Aanvangswerkzaamheden met voorafgaand aan de curatele budgetbeheer € 1.392,-

Overige onderwerpen

adm_a.bakkali
Posted by adm_a.bakkali
januari 6, 2022
Patrick Strijards
Posted by Patrick Strijards
januari 21, 2021
adm_a.bakkali
Posted by adm_a.bakkali
december 31, 2020
Patrick Strijards
Posted by Patrick Strijards
december 30, 2020
adm_a.bakkali
Posted by adm_a.bakkali
december 28, 2020
Patrick Strijards
Posted by Patrick Strijards
december 26, 2020