Wetwijziging arbeidsvoorwaarden

Wetswijziging arbeidsvoorwaarden kan grote invloed hebben op scholing Wft

Nieuwsbericht

Op 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omgezet zijn in nationale wetgeving. Vanaf dat moment is het als werkgever niet meer toegestaan om voor verplichte scholing een studiekostenbeding met medewerkers aan te gaan. Al deze scholingsuitgaven komen voortaan voor rekening van de werkgever en mogen niet teruggevorderd worden als medewerkers uit dienst gaan. Daarnaast moet de tijd die aan verplichte studie besteed wordt altijd als werktijd worden aangemerkt. Studeren “in eigen tijd” is er voor verplichte opleidingen dus niet meer bij.

Waarom is dit belangrijk voor de scholing Wft?

Voor veel beroepen in de financiële dienstverlening zijn in ieder geval Wft-opleidingen en Permanent Actueel verplicht, maar vaak ook bovenwettelijke opleidingen en IDD- en CDD-opleidingen. Als gevolg hiervan zullen werkgevers moeten onderzoeken in hoeverre hun huidige beleid en arbeidsovereenkomsten afwijken van de nieuwe regels.

Wij organiseren kosteloze online informatiesessies

“Wij zien in de branche grote verschillen in hoe bedrijven omgaan met scholingsvoorwaarden”, zegt Edwin, onze Commercieel Directeur. “Sommige werkgevers werken al volgens de nieuwe richtlijn, andere werkgevers laten medewerkers die uit dienst gaan de gemaakte studiekosten juist wel terugbetalen, schrijven voor dat herexamens uit eigen zak betaald moeten worden of stellen studeren in eigen tijd verplicht. Voor de definitie van ‘verplichte scholing’ is het ook nog belangrijk of er een cao is en wat daarin is opgenomen. Kortom: per werkgever kunnen de implicaties van deze wet dan ook enorm verschillen.”

Edwin vervolgt: “Om werkgevers op weg te helpen, organiseren wij in april een aantal kosteloze online informatiesessies. Dan is het wetsvoorstel ook al behandeld in de Tweede Kamer en nemen we de meest recente ontwikkelingen mee. Naast de gevolgen voor scholing, nemen we tijdens de informatiesessies de wetswijziging volledig door en bekijken we alle gevolgen voor arbeidsovereenkomsten.”

Deze wetswijziging kan ook als gevolg hebben dat werkgevers hun keuze qua opleidingsleverancier herzien. Als blijkt dat de verantwoordelijkheid opschuift naar de werkgever, zullen voor Wft-opleidingen bijvoorbeeld aspecten als een lage studiebelasting en hoge slagingspercentages steeds belangrijker worden en voor sommige werkgevers resulteren in een compleet andere businesscase dan voorheen.

Dit nieuws is ook gedeeld door VVP Online.

Overig nieuws

Nieuwe AI e-learning volledig toegespitst op financieel adviseurs
Nieuwsbericht
Op het SEH-congres introduceerden we onze AI e-learning speciaal voor financieel adviseurs.
PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties
Nieuwsbericht
Het CDFD heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd. Eerder waarschuwden we...
Voor de 11e keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland
Nieuwsbericht
Op dinsdag 2 april vond de verkiezing tot Beste Opleider van Nederland plaats.