Verwerkers

Hieronder volgt een overzicht van verwerkers voor Lindenhaeghe. Alleen klanten van het oude-Lindenhaeghe hebben aanvullend op dit overzicht nog andere verwerkers die tijdelijk een rol hebben in de op termijn uit te faseren IT-infrastructuur van het oude Lindenhaeghe.

Naam: Paragin B.V.
Adres: Bunschoterweg 39
3861 MK Nijkerk (Nederland)
Wat: Samenwerkingspartner van Verwerker inzake de ontwikkeling van SaaS-applicatie RemindoToets.
Toelichting: Ingeschakelde derde met toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke om RemindoToets in gezamenlijkheid (door) te ontwikkelen. Paragin valt onder verantwoordelijkheid van Lindenhaeghe en er zijn contractuele afspraken over geheimhouding en data in lijn met de AVG.
Telefoon: 033 205 3007
Naam: Lindenhaeghe Opleidingen B.V.
Adres: Burgemeester Hazenberglaan 401
3078 HG Rotterdam (Nederland)
Wat: Zusterorganisatie van Verwerker binnen de Lindenhaeghe Groep inzake de ontwikkeling van SaaS-applicaties zoals de webshop, klantportaal, FTP-verbindingen, ID-Platform etc.
Toelichting: Intercompany inschakeling. Er zijn contractuele afspraken over geheimhouding en data in lijn met de AVG.
Telefoon: 010 760 1100

Subverwerkers inzake SaaS-applicaties in de samenwerking met Paragin:

Naam: Lemonbit B.V. & Tilaa B.V.
Wat: Samenwerkingspartner van Paragin op het gebied van het beheren van de serverinfrastructuur, monitoring en off-site back-ups. Dit betreft een subverwerker binnen Nederland.
Toelichting: Paragin heeft contractuele afspraken over geheimhouding en data in lijn met de AVG. Deze partij doet niets rechtstreeks voor Verwerkingsverantwoordelijke.
Naam: Hetzner GmbH & AWS Amazon Web Services
Wat: Samenwerkingspartner van Paragin op het gebied van de infrastructuur en off-site back-ups (opslag en hosting). Dit betreft een subverwerker uitsluitend binnen de EER.
Toelichting: Paragin heeft contractuele afspraken over geheimhouding en data in lijn met de AVG. Deze partij doet niets rechtstreeks voor Verwerkingsverantwoordelijke.

(Kantoor)automatisering en webshop Verwerker:

Naam: Avepoint Benelux
Adres: Anna van Buerenplein 41
2595 DA ‘s-Gravenhage (Nederland)
Wat: Dit betreft de cloud-backup voor Microsoft Office. Wat betreft serverlocaties maakt Exclaimer gebruik van Microsoft tenant servers als Office 365.
Toelichting: Een subverwerker van Lindenhaeghe die niet rechtstreeks iets doet voor Verwerkingsverantwoordelijke.
Naam: Exclaimer Europe B.V.
Adres: Bollenmarkt 8e
1681 PJ Zwaagdijk (Nederland)
Wat: Verzorgt de ondertekening in de e-mails van Verwerker. Dit betreft een subverwerker uitsluitend binnen de EER. Wat betreft serverlocaties maakt Exclaimer gebruik van Microsoft tenant servers als Office 365.
Toelichting: E-mails worden automatisch ondertekend na verzending door een Lindenhaeghe medewerker. In deze e-mails kan data van medewerkers van Verwerkingsverantwoordelijke staan. Ook hier een subverwerker van Lindenhaeghe die niet rechtstreeks iets doet voor Verwerkingsverantwoordelijke.
Naam: TransIP B.V.
Adres: Vondellaan 47
2332 AA Leiden (Nederland)
Wat: Verzorgt onder meer de hosting van de domeinnamen, de mailings inzake contactformulier en dashboards etc. en de doorleiding van gegevens naar DUO, Paragin, Lamark en COEL. Tevens verzorgt TransIP de hosting voor het Lindenhaeghe gamelandschap.
Toelichting: Niets specifiek voor Verwerkingsverantwoordelijke, maar simpelweg zorgen dat Lindenhaeghe als kantoor mailings kan versturen, gegevens doorleiden dan wel haar games kan hosten.
Naam: DeployTeq
Adres: Amersfoortseweg 103
3712 BC Huis Ter Heide (Nederland)
Serverlocaties: Frankfurt.
Toelichting: Platform voor het beheren en monitoren van verkoop- en marketingactiviteiten.
Naam: Microsoft Europe
Wat: Afname Microsoft producten voor de kantoorautomatisering draait op locaties binnen de EER.
Serverlocaties:
  • Nederland;
  • Frankrijk;
  • Finland;
  • Oostenrijk;
  • Ierland.
Toelichting: Niets specifiek voor Verwerkingsverantwoordelijke, maar simpelweg zorgen dat Lindenhaeghe als kantoor kan werken met Microsoft producten.
Naam: Microsoft Dynamics 365
Wat: Customer relationship management, wordt afgenomen bij Microsoft en draait op locaties binnen de EER.
Serverlocaties:
  • Nederland;
  • Ierland;
  • Noorwegen.
Toelichting: Alle klantdata komt in het CRM. Naast Paragin, waar de SaaS-applicatie mede door is ontwikkeld, staat hier alle data m.b.t. geplaatste bestellingen, het volgen van trainingen etc. in opgeslagen. Kortom; een tool waarmee we onze dienstverlening aan Verwerkingsverantwoordelijke kunnen leveren.
Naam: Prolocation B.V.
Adres: Schieweg 93
2627 AT Delft (Nederland)
Wat: Leverancier van Verwerker op het gebied van de infrastructuur (opslag en hosting). Dit betreft een subverwerker uitsluitend binnen de EER.
Serverlocaties:
  • Amsterdam (NorthC datacenter);
  • Amsterdam (Global Switch).
Toelichting: Lindenhaeghe heeft contractuele afspraken over geheimhouding en data in lijn met de AVG. Dit kwalificeert als subverwerker van Lindenhaeghe. Prolocation beheert de infrastructuur waarop onze applicaties (LMS,KP,Webshop) draaien.

Samenwerkingen op examinerings- en opleidingsgebied:

Naam: Lamark B.V. (examens)
Adres: Jansbuitensingel 30
6811 AE  Arnhem (Nederland)
Toelichting: Indien een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke een examen op een toetslocatie van deze samenwerkingspartner boekt, worden de gegevens die voor het afleggen van een Staatsexamen vanuit DUO benodigd zijn met de toetslocatie gedeeld (naam, BSN etc.). Deze partij wordt daarmee verwerkingsverantwoordelijk(e) om een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om een examen af te leggen die voldoet aan de standaarden opgelegd door DUO en CDFD. Deze samenwerking is er om te voorzien in een landelijke dekking van toetslocaties door Lindenhaeghe.
Contact: 088 514 17 77
Naam: Coel B.V. (examens)
Adres: Fultonbaan 80
3439 NE Nieuwegein (Nederland)
Toelichting: Indien een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke een examen op een toetslocatie van deze samenwerkingspartner boekt, worden de gegevens die voor het afleggen van een Staatsexamen vanuit DUO benodigd zijn met de toetslocatie gedeeld (naam, BSN etc.). Deze partij wordt daarmee verwerkingsverantwoordelijk(e) om een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om een examen af te leggen die voldoet aan de standaarden opgelegd door DUO en CDFD. Deze samenwerking is er om te voorzien in een landelijke dekking van toetslocaties door Lindenhaeghe.
Contact: 088 732 2020
Naam: Eureka Examens B.V. (examens)
Adres: Snelliusweg 1
6827 DG Arnhem (Nederland)
Toelichting: Indien een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke een examen op een toetslocatie van deze samenwerkingspartner boekt, worden de gegevens die voor het afleggen van een Staatsexamen vanuit DUO benodigd zijn met de toetslocatie gedeeld (naam, BSN etc.). Deze partij wordt daarmee verwerkingsverantwoordelijk(e) om een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om een examen af te leggen die voldoet aan de standaarden opgelegd door DUO en CDFD. Deze samenwerking is er om te voorzien in een landelijke dekking van toetslocaties door Lindenhaeghe.
Contact: 026 389 5660
Naam: Wft-Xperience
Adres: Luxemburgsezoom 11
2912 GG Nieuwerkerk a/d IJssel (Nederland)
Toelichting: Indien een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke een examen op een toetslocatie van deze samenwerkingspartner boekt, worden de gegevens die voor het afleggen van een Staatsexamen vanuit DUO benodigd zijn met de toetslocatie gedeeld (naam, BSN etc.). Deze partij wordt daarmee verwerkingsverantwoordelijk(e) om een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om een examen af te leggen die voldoet aan de standaarden opgelegd door DUO en CDFD. Deze samenwerking is er om te voorzien in een landelijke dekking van toetslocaties door Lindenhaeghe.
Contact: Info@xperience.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs voor afname Staatsexamens:

Naam: DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
Adres: Servicecentrum Wft
Postbus 764
9700 AT Groningen  (Nederland)
Toelichting: Gegevens die wij na het boeken van een Staatsexamen aan een medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke uitvragen worden aan DUO verstrekt (naam, BSN etc.), waardoor een medewerker in staat is een Staatsexamen af te leggen.
Contact: 050 599 7690 (wft@duo.nl)