Samenwerking

Samenwerking is de sleutel tot succes

Door Arthur van Wijk

In een zich continu veranderende arbeidsmarkt is het als professional cruciaal om je te blijven ontwikkelen. De verschillende subsidies zoals NL leert door, het STAP-budget en de SLIM-regeling bieden hiervoor volop mogelijkheden. Door de komst van deze subsidies ontstond echter ook een steeds intensievere samenwerking tussen Lindenhaeghe en Hoffelijk.

Een sectoraal initiatief

Samen met de brancheverenigingen Adfiz en OvFD en opleiders Lindenhaeghe en NIBE-SVV zijn we namelijk begin 2021 een partnership aangegaan op het gebied van de subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Adfiz is hierbij in de lead. Ons gezamenlijke doel: de instroom in de sector te vergroten en de kennis en vaardigheden van bestaande financieel professionals te verdiepen en verbreden. Hiervoor hebben we alle scholingstrajecten per opleider die je binnen de financiële sector kan volgen samengebracht op één platform.

Een gezamenlijke ambitie

Eén van de voorwaarden binnen deze regeling betreft het als opleiders gezamenlijk onder de aandacht brengen van de mogelijkheden om via NL leert door een opleiding te volgen. Hiervoor vond er logischerwijs geregeld afstemming tussen de opleiders onderling plaats, zo ook tussen Lindenhaeghe en ons. Voor het eerst bekeken we elkaar hierbij niet als concurrenten, maar zochten we naar gezamenlijke manieren om ons opleidingsaanbod bij de juiste doelgroepen onder de aandacht te brengen. We hadden immers hetzelfde belang, borgen dat het volledige subsidiebedrag ook daadwerkelijk zou worden geïnvesteerd in de versterking van onze branche met de instroom van nieuw talent. Omdat deze afstemming zo prettig verliep, ontstond op hele natuurlijke wijze ook dat we onderling ervaringen uitwisselden over bijvoorbeeld de praktische invulling van de regeling. Hieruit bleek dat onze zienswijzen enorm complementair zijn aan elkaar.

De basis is gelegd

In september 2021 ging een nieuwe NL leert door-regeling van start. Lindenhaeghe en Hoffelijk kregen hierbij nogmaals subsidiegelden toegekend voor scholingstrajecten binnen de financiële branche. Ditmaal betrof het geen sectoraal initiatief, maar waren we zelf als opleider in de lead. Voor ons allebei niet meer dan vanzelfsprekend om de eerdere succesvolle samenwerking met elkaar voort te zetten en zowel zij-instromers als bestaande financieel professionals van een nóg veelzijdiger en uitgebreider opleidingsaanbod te voorzien. En met succes. Samen hebben we via beide regelingen al honderden nieuwe talenten opgeleid voor zowel de financiële dienst- als zorgverlening. Een feit waar we enorm trots op zijn!

De start van een nieuwe fase

Vanuit deze samenwerkingen is er een hele mooie en stevige basis gelegd van waaruit wij de fusie samen verder vorm hebben gegeven, waaronder ook op het gebied van de subsidies. Het sectorale initiatief loopt eind dit jaar af, maar voor de huidige NL leert door-regeling geldt dat wij nog enkele gratis scholingstrajecten beschikbaar hebben. Vanwege de fusie hebben wij ons huidige opleidingsaanbod samengevoegd, wat ertoe leidt dat deelnemers bij scholingstrajecten die eerst vol zaten nu alsnog de opleiding van hun keuze kunnen volgen. Je vindt het nieuwe aanbod op onze website.

Samen maken we het verschil

Na onze eerdere succesvolle samenwerking kijk ik enorm uit naar de volgende fase nu we gefuseerd zijn. Als grootste opleider binnen de financiële branche hebben wij de verantwoordelijkheid om te borgen dat goed opgeleide financieel professionals worden ingezet die de consument van goed en volledig advies voorzien. Zodra wij dat hebben gerealiseerd, is onze missie geslaagd.

Overig nieuws

Nieuwe AI e-learning volledig toegespitst op financieel adviseurs
Nieuwsbericht
Op het SEH-congres introduceerden we onze AI e-learning speciaal voor financieel adviseurs.
PE-stuwmeer is een feit, oplossing ligt bij organisaties
Nieuwsbericht
Het CDFD heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd. Eerder waarschuwden we...
Voor de 11e keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland
Nieuwsbericht
Op dinsdag 2 april vond de verkiezing tot Beste Opleider van Nederland plaats.